Stichting Studiekeuze123 levert onafhankelijke, betrouwbare en vergelijkende informatie over studies in het hoger onderwijs zonder dat commerciële belangen een rol spelen.

Database Studiekeuze123

We onderhouden in opdracht van Stichting Studiekeuze123 de infrastructuur rond de Studiekeuzedatabase. Deze bestaat onder andere uit een website waarmee instellingen informatie over hun opleidingen en open dagen kunnen beheren. De infrastructuur omvat ook applicaties die gegevens uit verschillende bronnen combineren.

Deze database bevat informatie over alle geaccrediteerde master- en bachelor-opleidingen in Nederland. Daarnaast bevat de database gegevens over voorzieningen per instelling en studiesteden. Deze informatie komt van verschillende bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast leveren hogescholen en universiteiten zelf ook informatie aan over hun opleidingen.
 

Beheer, onderhoud en doorontwikkeling

Netcompany heeft de data-infrastructuur ontwikkeld die het mogelijk maakt om studiekeuzeinformatie aan te leveren, verschillende bronnen met studiekeuzeinformatie te combineren en deze informatie ter beschikking te stellen.

Arnaut de Rijk

Partner