Het RIVM bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. Kenniscentrum Sport zet zich in voor een vitale samenleving.

De interventiedatabase

De interventiedatabase bevat zeer verschillende, doelmatige interventies die de leefstijl en de gezondheid van mensen verbeteren. De interventies geven informatie, programma’s of activiteiten om een gezond en actief leven te bevorderen en te ondersteunen.

Verschillende gezondheids- en welzijnsorganisaties kunnen via een speciale invoerapplicatie op de website interventies invoeren. Deze worden gecheckt voordat ze in de database worden opgenomen. GGD’en, scholen, gemeenten, thuiszorgorganisaties en andere welzijn bevorderende instellingen kunnen via de website interventies zoeken en opvragen.
 

Beheer, onderhoud en doorontwikkeling

Netcompany heeft de database en de webapplicatie voor het invoeren en opvragen van interventies ontwikkeld. Vervolg is aanpassing van de toekenning van erkenningen waarmee de aangetoonde effectiviteit van een interventie wordt gewaardeerd.

www.interventiedatabase.nl

Bas Michielsen

Principal