Vakbonden

Tegenwoordig hebben vakbonden te maken met een grotere concurrentie om leden en verzekerden dan ooit tevoren. Daarom richten vakbonden zich op het werven en binden van leden, door hen nieuwe en innovatieve diensten te bieden. Deze activiteiten dienen te worden ondersteund door een stabiel en professioneel systeem met een kortere verwerkingstijd dat flexibel kan worden aangepast aan veranderende behoeften in de markt.

Netcompany levert al meer dan tien jaar IT-systemen en -adviesdiensten aan vakbonden en werkloosheidsfondsen in Denemarken.

De administratie van vakbonden en werkloosheidsfondsen wordt in overeenstemming met de geldende wetgeving ondersteund en beheerd door systemen en applicaties van Modulus. Dit systeem wordt momenteel gebruikt door 14 van de 25 van de Deense werkloosheidsfondsen.

Centraal in het systeemlandschap van Modulus staat Modulus Core. Dit is een stabiele rekenkern die bestaande wetgeving ondersteunt en de kritische berekeningen implementeert die zorgen voor tijdige betaling aan de verzekerden. Modulus Core is een centrale workflow-component die een overzicht van de processen levert en een hoge automatiseringsgraad biedt door het proactief gebruik van openbare gegevens en voortdurende validatie en toetsing van de informatie.

Caseverwerking wordt uitgevoerd in het eigen casemanagementsysteem van de klant in Microsoft Dynamics CRM, wat een efficiënt proces garandeert dat gebruikmaakt van de workflow die is opgezet in Modulus Core. In het geval van persoonlijk contact met leden of verzekerden, beschikken vakbonden en werkloosheidsfondsen over de optie om hen extra diensten op basis van hun gedrag te bieden, zodat de meest geschikte oplossing voor de situatie van betrokkene wordt geboden.

Documentmanagement kan worden uitgevoerd in GetOrganized, het toonaangevende case- en documentmanagementsysteem van Netcompany. GetOrganized waarborgt een efficiënt communicatieproces dat is gebaseerd op een combinatie van het Microsoft Office-pakket dat wordt gebruikt door het werkloosheidsfonds en een geautomatiseerde registratie van de ledencommunicatie via naadloze integratie met Microsoft Outlook.

Netcompany heeft een toonaangevende boekingsoplossing ontwikkeld waarin leden en verzekerden worden uitgenodigd voor de voorgeschreven gesprekken, en waarin algemene gesprekken en persoonlijke interviews worden samengevoegd om een programma te kunnen samenstellen dat is afgestemd op de behoeften van de verzekerde. De applicatie is nauw geïntegreerd met Outlook dat door het werkloosheidsfonds wordt gebruikt, zodat uitsluitend tijdstippen kunnen worden gekozen die ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.

De communicatie met leden en verzekerden wordt ondersteund door de selfserviceoplossing die gedeeltelijk is gebaseerd op Modulus DMS, Netcompany’s intelligente oplossing voor formulieren, en wordt gedeeltelijk gecombineerd met doelgroepgerichte selfserviceplatforms die helpen in de processen wanneer de communicatie bijzonder ondersteunend moet zijn, bijvoorbeeld bij de inschrijving van een nieuw lid of nieuwe verzekerde.

In Modulus ontmoeten werkloosheidsfondsen elkaar om oplossingen te bepalen en te bevorderen. Modulus wordt ondersteund door een gebruikersgroep, waarin de werkloosheidsfondsen die klant zijn van Netcompany ervaringen uitwisselen over de implementatie van Modulus, en over de meest effectieve organisatie van caseverwerking.

Meer informatie?

Dik Leering

Partner

dik.leering@netcompany.com