Overheid

Netcompany heeft een unieke methode voor innovatie, modernisering, onderhoud, beheer en hosting van verschillende centrale op maat gemaakte systemen en registers.

Innovatie en modernisering

In de publieke sector is behoefte aan modernisering/digitalisering op nieuwe terreinen. Netcompany bedenkt steeds nieuwe manieren van digitalisering en is hiermee uitgegroeid tot een van de meest succesvolle dienstverleners op het gebied van ontwikkeling en modernisering van nieuwe en op maat gemaakte systemen.

In Nederland werken we aan diverse omvangrijke projecten voor de overheid. Zo werken we in een meerjarig contract aan het beheer en doorontwikkeling van het subsidiemanagementsysteem van de Nuffic, ontwikkelen we bij de ICTU het datawarehouse voor het Ministerie van BZK, ontwikkelen we het nieuwe Actieve Donor Register voor VWS/CIBG en de centrale verkiezingsuitslagen database en portal van de Kiesraad.

Tot de lopende projecten in Denemarken behoren het ontwikkelen van de nieuwe Grunddata (register van basisgegevens), inclusief het eigendomsregister van onroerend goed (Ejerfortegnelsen), het gebouwen- en woningenregister (BBR), het adressenregister en het digitale motorrijtuigenregister van de Deense belastingdienst.

Daarnaast heeft Netcompany het nieuwe systeem voor applicatiebeheer en subsidiemanagement geleverd aan het Deense ministerie voor hoger onderwijs en wetenschappen, evenals een oplossing voor centraal toezicht voor de Deense gezondheidsautoriteit.

Een ander voorbeeld van de uiterst innovatieve oplossingen die we leveren, is de nieuwe overeenkomst met de Deense belastingdienst, waarvoor we in samenwerking met een ontwerpbureau vier agile innovatieprojecten leiden. Bij elk van de vier projecten zal het tijdsbestek van idee tot productlancering maximaal zes maanden beslaan. Wanneer de doelstellingen van de vier projecten behaald zijn, beschikt de Deense belastingdienst over tien nieuwe digitale producten voor burgers en bedrijven, en kan de organisatie profiteren van aanzienlijke ervaring met agile methoden die innovatiekracht verhogen en ontwikkelingstijd van toekomstige projecten verkorten. Pure innovatie van dienstverlening.
 

Big Data en gebruik van gegevens

Door de uitgebreide digitalisering die de laatste jaren in de publieke sector heeft plaatsgevonden, is het bewustzijn omtrent de grote hoeveelheid gegevens die worden geproduceerd en de gegevens die al aanwezig zijn aanzienlijk toegenomen.

Deze gegevens hebben veel inzichten opgeleverd, zowel bij individuele instanties als in overkoepelende sectoren. In de laatste jaren heeft Netcompany een sterke expertise opgebouwd op het gebied van systemen voor informatiemanagement, die ook geleverd zijn aan organisaties in de publieke sector. Een voorbeeld hiervan is het uitgebreide datawarehouse voor scholen voor het Deense agentschap voor IT en Onderwijs.
 

Efficiënte transitie en beheer en verdere ontwikkeling

Netcompany heeft in de loop van de tijd verschillende bestaande centrale publieke oplossingen in beheer genomen, bijvoorbeeld de website borger.dk van het Deense agentschap voor digitalisering, oplossingen voor toezicht van de Deense autoriteit voor de werkomgeving, management en exploitatie van zakelijke gegevens van de Deense autoriteit voor het bedrijfsleven, rapportages van vastgoedgegevens voor dezelfde autoriteit, vergunningen voor gezelschapsdieren voor het Deense ministerie van milieu en voeding, het digitale tijdschrift van MedComs en de oplossing voor afvalinzameling/afvalverwerking van de gemeente Kopenhagen. 

Uit feedback van onze klanten blijkt dat onze projectaanpak het denken in nieuwe contexten stimuleert. Onze bedrijfsgeoriënteerde aanpak betekent dat de oplossingen op een flexibele en gecontroleerde manier worden ontwikkeld en beheerd, waardoor de aanpak zich concentreert op: 

  • Enthousiaste en energetische aanpak in de projectteams
  • Individuele personen en interactie over processen en instrumenten
  • Een werkbare oplossing voor complete documentatie
  • Samenwerking met klanten met betrekking tot bevoegdheden en interpretatie van contracten
  • Voorbereid op veranderingen in plaats van strak vasthouden aan het originele plan

 
We respecteren natuurlijke processen, instrumenten, documentatie, contracten en planning, maar we hechten nog meer belang aan een werkbare oplossing. Al onze projectmanagers hebben een technische achtergrond en relevante opleidingen, waardoor zij in staat zijn overzicht te houden over het totale project, zowel wat betreft de technische als zakelijke aspecten. Zakelijke processen zijn belangrijk voor ons. Techniek en tools beheersen is een vanzelfsprekendheid.

Meer informatie?

Perry van der Weyden

Country Managing Partner Nederland

perry.vanderweyden@netcompany.com