Onderwijs

Netcompany heeft veel ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen, hosten en beheren van software voor het onderwijs. We voeren deze projecten uit in opdracht van de Rijksoverheid, gemeenten, stichtingen en koepelorganisaties.

In de onderwijssector is op vele vlakken behoefte aan digitalisering. Netcompany ondersteunt de sector in zijn behoefte naar inzicht in diverse prognoses, vereenvoudiging van processen en modernisering van nieuwe en op maat gemaakte systemen. Netcompany heeft veel domeinkennis en is bekend met de laatste trends en ontwikkelingen in de onderwijssector.

Wij ontwikkelen en beheren niet alleen software, maar zijn ook gespecialiseerd in informatieanalyse, interaction design, testen en consultancy. Vooraf heeft een opdrachtgever niet altijd een duidelijk beeld van de gewenste functionaliteit van een applicatie. Onze specialisten doorgronden samen met de opdrachtgever de processen, eisen en wensen en stemmen daar de ontwikkeling van de applicatie op af.
 

Multidisciplinaire teams

Voor elke opdracht stellen we het optimale team samen. Dit multidisciplinaire team kijkt, spart en onderzoekt samen met de opdrachtgever. Door de opdrachtgever te betrekken bij ons denk- en werkproces, vervagen tegengestelde belangen, neemt de ontwikkelsnelheid toe en wordt het eindresultaat beter. Het betrekken van gebruikers zorgt voor rechtstreekse feedback, waardoor wij samen met de opdrachtgever snel kunnen inspelen op veranderingen en de applicaties nauw aansluiten op de gebruikerservaring.
 

Hoger onderwijs

Tot onze klanten in de sector onderwijs behoort bijvoorbeeld Stichting Studielink, voor wie we het inschrijfsysteem voor het hoger onderwijs hebben gerealiseerd. Hierin regelen studenten zelf hun (her)inschrijving bij een hogeschool of universiteit in Nederland. Het systeem bestaat uit twee webapplicaties - één voor studenten en een beheeromgeving voor instellingsmedewerkers – en een heeft koppelingen met onder andere DigiD, de IND, DUO en banken. Studielink is toegankelijk voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten.

We onderhouden in opdracht van Stichting Studiekeuze123 de infrastructuur rond de Studiekeuzedatabase. Deze bestaat onder andere uit een website waarmee instellingen informatie over hun opleidingen en open dagen kunnen beheren. De infrastructuur omvat ook applicaties die gegevens uit verschillende bronnen combineren.
 

Rekenmodellen

Netcompany heeft veel ervaring met rekenmodellen, zo ook in het onderwijs. Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben we Radon ontwikkeld. Radon is een toepassing welke bij het ministerie wordt gebruikt voor referentieramingen. Hierbij wordt jaarlijks de ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten gepresenteerd. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland.

Andere voorbeelden van rekenmodellen die scenario’s uitrekenen met betrekking tot personeelsontwikkeling, leerlingenprognoses of huisvesting zijn de SPIEGEL Personeel en School van de VO-raad, het scenariomodel-PO en scenariomodel-VO voor Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Verder werken we ook voor de Haagse Hogeschool, Nuffic, NVAO en S-BB.

Meer informatie?

Guido van der Harst

Country Managing Partner Nederland

gvh@netcompany.com