Gemeenten

De gemeentelijke sector heeft te maken met ingrijpende veranderingen en een fase van nieuwe strategievorming op het gebied van digitalisering. KOMBIT en ATP hebben inmiddels monopolie doorbrekende aanbiedingen gedaan, en nieuwe dienstverleners zijn aangetrokken om nieuwe professionele en uitkeringssystemen aan gemeenten en Udbetaling Danmark te leveren. Udbetaling Danmark is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het uitbetalen van een aantal openbare diensten.

Netcompany is erg trots op het vertrouwen dat KOMBIT en ATP in ons stellen door de ontwikkeling van de volgende zes op maat te maken systemen en kerngegevensbestanden aan ons toe kennen:  

  • SAPA
  • Familieydelser
  • Boligstøtte
  • BBR
  • Adressenregister van Denemarken (DAR)
  • Ejerfortegnelsen.

 
Aan de ontwikkeling van deze systemen wordt momenteel hard gewerkt, en we kijken uit naar de succesvolle implementatie van alle monopolistische systemen die een volkomen nieuwe architectuur en nieuwe mogelijkheden zullen creëren. 

De gemeenten krijgen een volledig nieuw administratief basisplatform dat meer mogelijkheden biedt voor innovatieve, op maat gemaakte systemen, dienstverlening en taakuitvoering. Daarnaast biedt het platform toegang tot de kerngegevensbestanden die data ontsluiten voor het publiek om zo inzichten te creëren en de grondslag leggen voor nieuwe, innovatieve oplossingen voor de publieke en private sector. 

Deze fase van nieuwe strategievorming draait op allerlei gebieden om het gebruik van de nieuwe open architectuur die gebaseerd is op de ‘vroegere’ strategie voor digitalisering.

Netcompany heeft een sterke positie als het gaat om dit nieuwe gemeentelijke digitale paradigma. Bovendien zullen we naast de bouw van kerngegevensbestanden, de implementatie van SAPA en het nieuwe uitkeringssysteem, voortbouwen op de architectuur die we al hebben gerealiseerd in gemeenten, met:

  • GetOrganized (EDM) en onze aanbevelingen voor het nieuwe gemeentelijke zaak-en-samenwerkingsplatform.
  • Oplossingen voor contactcenters, inclusief de commerciële sector.
  • Innovatieve systemen voor afvalmanagement die we, naast andere systemen, hebben geleverd aan Kopenhagen, Aarhus, en een aantal gemeenten dicht bij Kopenhagen, zoals Vestforbrænding.
  • Gemeentelijke monitoringoplossingen, die gedeeltelijk gebaseerd zijn op onze diensten aan alle sociale begeleidingscentra. Diensten op het gebied van organisatorische implementatie met aansluiting op het monopolistische tijdperk.

 
Als u meer wilt weten over alle nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan als gevolg van de gemeentelijke paradigmaverschuiving, kunt altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Perry van der Weyden

Country Managing Partner Nederland

perry.vanderweyden@netcompany.com