Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De visie van Netcompany is om de toonaangevende partner op het gebied van IT in Noord-Europa te worden door digitale transformatie voor private en publieke opdrachtgevers te versnellen om zo duurzame, sterke samenlevingen, succesvolle bedrijven en een betere levenskwaliteit te ondersteunen.

Met zijn strategie, activiteiten en verslaglegging op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft Netcompany ernaar om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling en maakt daarmee zichtbaar welke rol MVO speelt bij de transformatie van het bedrijf, en in potentie de bedrijfsactiviteiten, tot voordeel van een groot aantal stakeholders.

Netcompany heeft ervoor gekozen zijn statutaire verklaring omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen, inclusief diversiteit, cf. artikel 99a en 99b van de Deense wet op financiële verslaggeving, te publiceren in de vorm van een Communication on Progress report (CoP) voor UN Global Compact, waartoe Netcompany in 2013 is toegetreden.