Data en inzicht

Netcompany heeft al vele internationale organisaties geholpen met succesvolle informatieoplossingen, gericht op het creëren van overzicht en inzicht in de data van de organisatie. We werken volgens een agile-methode waarmee we snel en met minimale risico's resultaten boeken voor onze klanten. We helpen zowel kleine als grote organisaties in vele sectoren. Daardoor hebben we een diepgaande proceskennis opgebouwd.

Bij Netcompany vinden we dat data en informatie moeten worden beheerd als strategische assets.

Er komt steeds meer data beschikbaar. Zowel intern, bij een organisatie zelf, als extern. Met goede analyses kan die data bijzonder nuttig zijn en tot innovaties leiden: aangeven waar nieuwe producten of diensten aangeboden kunnen worden of mogelijkheden voor verbetering zichtbaar maken. Dat vereist wel dat u de relevante gegevens kunt identificeren, die gegevens uit de diverse systemen kunt halen, ze kunt integreren voor interdisciplinair onderzoek en ze tenslotte zo kunt presenteren dat ze de gebruiker inzicht verschaffen. 

Netcompany heeft door de jaren heen in verschillende sectoren vele waardevolle, datagestuurde oplossingen geleverd. We werken volgens een agile-methode, waarmee we daadwerkelijke actie teweeg proberen te brengen, in plaats van theoretische IT-architectuur te leveren. Wij denken dat er veel waarde uit de data te halen is die onze opdrachtgevers dagelijks gebruiken, en dat deze waarde ook zonder grote projecten en investeringen te verkrijgen is. 
Wij leveren diensten in de hele waardeketen, van het opzetten van de initiële planning en strategie tot de uiteindelijke implementatie en ingebruikname. 

Netcompany levert gegevens- en informatiegestuurde oplossingen voor Business Intelligence (BI) en Datawarehouse (DW), Big Data, Predictive analytics en Datamining, Masterdatamanagement (MDM), Performancemanagement, Datakwaliteit en -integratie. 

Netcompany is niet afhankelijk van bepaalde leveranciers van technologieën, maar volgt bij big-dataoplossingen de technologische voorkeuren van de klant. Evenwel is Netcompany een toonaangevende leverancier van BI-selfservice-oplossingen op basis van Microsoft-platforms.

Meer informatie?

Dik Leering

Partner

dik.leering@netcompany.com