Region Nordjylland

Region Nordjylland - PRI - effektiv adgang til procedurer og retningslinjer

Ny brugervenlig løsning for tilgang til regionernes Politikker, Retningslinjer og Instrukser 

Udfordring

For at tilgodese nye krav og nem tilgang til procedurer og retningslinjer - for regionens sundhedsmedarbejdere, havde Region Nordjylland brug for et brugervenligt system med en effektiv søgefunktionalitet, så dokumenterne er lette at fremsøge og få overblik i et system, der hedder PRI. PRI er Region Nordjyllands dokumentstyringssystem til retningsgivende dokumenter. PRI står for Politikker, Retningslinjer og Instrukser.

 

Løsning

Region Nordjylland og Netcompany har i tæt samarbejde etableret et nyt brugervenligt system til de retningsgivende dokumenter. Selve systemet er bygget op omkring et redaktør- og et portalmiljø, hvor redaktørdelen er udviklet på Netcompanys dokumentstyringssystem GetOrganized, og portaldelen er en specialudviklet applikation med responsive UI.

I redaktørmiljøet er der oprettet arbejdsrum til alle relevante organisatoriske enheder. Arbejdsrummene indeholder dokumenter, bilag, opgaver, arbejdsprocesser m.m.

I portalmiljøet findes der PRI-dokumenter samt dokumentsamlinger og funktionalitet til organisatorisk at forankre nye eller opdaterede procedurer. Portalmiljøet er offentlig tilgængeligt. Der er mulighed for at nogle af dokumenterne kun kan tilgås af regionens brugere.
 
Systemet er 24/7, driftsikkerheden og datakorrektheden er i top, hvilket er afgørende, da forkerte data kan medføre utilsigtede hændelser af alvorlig karakter.

 

Resultater

Det endelige system er et simpelt system. Slutbrugerne kan fremsøge PRI-dokumenterne gennem en google-lignende søgning med en "mente du?" funktionalitet.

Brugerne kan få visninger til at få overblik over nye og opdaterede dokumenter, og de kan oprette abonnementer på visninger i systemet, så de bliver gjort opmærksomme på relevante opdateringer. 

 

Would you like to know more?

Michael Ekegren Christensen

Partner