Tivoli Hotel & Congress Center, CPH

600Minutes CFO

Fra: 10. maj 2016, kl. 08:00
Til: 10. maj 2016, kl. 18:00

Netcompany deltager på konferencen, hvor du kan møde os og få en snak. Konferencens hovedtemaer er: 

  • Et strategisk fokus: Hvordan opretholdes succes i en verden i forandring?
  • Post crisis economy - CFO'en i spidsen for innovation & vækst
  • Globalisering: Muligheder, problematikker og valuta
  • Finanspersonens profil - fra talknuser til forretningsfokus
  • Forecasting - Hvordan håndteres fleksibel planlægning og rullende prognoser?

Du kan anmode om at få en invitation til konferencen via Management Events hjemmeside: 600Minutes CFO