SKAT

SKAT lancerer nye selvbetjeningsapp

Netcompany har hjulpet SKAT med at lancere sin første app. Projektet har samtidig etableret en agil proces, der gør det muligt for SKAT hurtigere at reagere på kundernes behov og lancere nye løsninger.

Udfordring

SKAT arbejder typisk med store projekter, hvis indhold er defineret i omfattende kravspecifikationer. Tidshorisonten er lang, og verden såvel som kundernes forventninger kan ændre sig undervejs. SKAT havde derfor et ønske om at etablere en udviklingsform, der ville gøre det muligt at inddrage læring fra kunderne tidligt i processen og hurtigere sende relevante løsninger på markedet.

SKAT ønskede endvidere at øge sin tilstedeværelse på mobile platforme og derved give kunderne flere og bedre muligheder.

Disse to ønsker blev kombineret i et nye agilt innovationsprojekt.

 

Løsning

Netcompany har, i tæt samarbejde med SKAT og kreative samarbejdspartnere, udviklet en app, der udstiller en række muligheder for både virksomheder og borgere. Som virksomhed er der bl.a. mulighed for at se sine frister og pligter ift. SKAT og at købe et dagsbevis til sin gulpladebil, så den kan anvendes privat. Som borger kan man bl.a. foretage en omregistrering, når man køber eller sælger bil.

Løsningen er blevet til i et agilt projektforløb, hvor nye funktioner løbende er kommet til. Koncepter er blevet modnet i intensive designsprints, hvorefter de bedst egnede er udvalgt til implementering.

 

Resultater

Som resultat af projektforløbet har SKAT internt opnået god erfaring med den agile udviklingsform, og vil, som det var målet, efterfølgende være i stand til at anvende den ved fremtidige udviklingsforløb.

Den udviklede app er lanceret til Android og iOS, hvor den løbende opdateres med nye og forbedrede muligheder. Bag app'en er der etableret en fleksibel teknisk platform, der understøtter fremtidige udvidelser, og gør det muligt for SKAT hurtigt at udvikle yderligere services.

Vil du vide mere?

Thomas Cordth

Thomas Cordth

Partner