Krifa

Krifa - a-kassesystem

Krifa får komplet ny a-kasseløsning med sagshåndtering, administration, dokumenthåndtering og booking

Udfordring

For at geare Krifas it-systemer til fremtiden har Netcompany været leverandør af et nyt moderne a-kassesystem. Systemet er baseret på Modulus som beregningskerne samt en helt ny moderne brugergrænseflade til Modulus, der er tæt integreret i Krifas eksisterende Microsoft CRM-løsning.

For at være konkurrencedygtig, i et stadig mere udfordrende marked, har Krifa valgt at udskifte deres eksisterende a-kassesystem, så Krifa er gearet til fremtiden. Kravet til det nye system er, at det skal være effektivt, give mulighed for at levere optimal kundeservice og via stor grad af automatisering - være kost-effektivt.

Netcompany har derfor igennem det seneste halvandet år - i tæt samarbejde med Krifa - etableret et sådan nyt a-kassesystem. Før implementeringen stod Netcompany desuden for implementeringen af Krifas CRM-system til håndtering af kunderne i Krifas fagforening. CRM-systemet omfatter kundeoplysninger, sagshåndtering, dokumentstyring og selvbetjening.

 

Løsning

Når automatikken er fuldført, skal kunden typisk orienteres pr. brev eller elektronisk. For at understøtte de komplekse flettescenarier for brevene, er der implementeret en meget avanceret flettemotor, som gør det muligt for Krifa at automatisere mange af deres breve. Flettemotoren udstiller store mængder flettefelter og gør det muligt i høj grad at tilpasse de enkelte breve efter kundens nuværende situation. Brevene kan enten sendes pr. post, e-mail eller lægges på Krifas selvbetjening.
 
Modulus-Connectoren udstiller alt relevant data og alle relevante funktioner til at kunne håndtere den komplette a-kasseforretning med en kunde. Den erstatter derfor den eksisterende brugergrænseflade i Modulus. Hos Krifa er denne Modulus-Connector fuldt integreret i Krifas eksisterende CRM-løsning, så Krifa nu har et komplet overblik over deres kunder fra et enkelt system. Connectoren er dog en separat løsning, som man også vil kunne integrere i et andet kundehåndteringssystem.
 
Ud over implementering af Modulus og Modulus-Connector har Krifa fået en komplet ny booking-løsning, der erstatter deres eksisterende AK-booking. Bookingløsningen integrerer direkte til Krifas CRM og Modulus og gør det muligt for en kunde at booke møde mm. direkte fra Krifas selvbetjening. Når en booking foretages, sørger den tætte integration mellem systemerne for kun at udstille ledige tider til konsulenter med de rette kompetencer. Samtidig sikrer integration til Outlook, at der kun udstilles tider for den enkelte konsulent, hvis der er ledig tid.

 

Resultater

Krifa har fået en ny og moderne a-kasseløsning med optimal kundeservice, effektiv sagsbehandling og en fleksibel og fremtidssikret it-platform.

Netcompany har siden 2012 ​haft et tæt samarbejde med Krifa. Først med implementering af et CRM-system, der omfatter kundeoplysninger og sagsbehandling og senest implementering af et nyt a-kassesystem baseret på standardsystemet Modulus med CRM som brugergrænseflade. Samarbejdet har været båret af gensidig tillid og forståelse for, hvor Krifa skal hen i fremtiden. Netcompany har formået både at agere professionelt som katalysator og samtidig komme med stor faglig ekspertise ind i udviklingsprocessen. Selvom det arbejdsmæssigt har været en krævende proces, er vi ikke i tvivl om, at vi når de mål, der er sat op ved projektets etablering: Optimal kundeservice, effektivitet i sagsbehandling og en fleksibel og fremtidssikret it-platform. Systemet har nu været i produktion i fire måneder. Overordnet set er vi kommet godt fra start, men arbejder fortsat med en række finjusteringer.
Hans Ullemose fra Krifa

Vil du vide mere?

Nikolai Nimann Nielsen

Partner