Teknisk Landsforbund

Faglig sagsbehandling sat i system hos Teknisk Landsforbund

Hvordan understøttes den faglige sagsbehandling og medlemsbetjening bedst muligt i en lille organisation med begrænsede midler?

Udfordring

Teknisk Landsforbund ønskede et nyt ESDH-system, der kunne understøtte den faglige sagsbehandling, som ydes til medlemmerne og derved rumme de sagsgange, som går på tværs af forbund og lokalafdelinger. Systemet skulle samtidig være fremtidssikret og gearet til at kunne varetage arkivering af dokumenter og sager for et endnu ikke valgt fagforenings- og a-kassesystem.

 

Løsning

Igennem implementeringsworkshops landede løsningen omkring en struktur, som tilgodeser medlems- og arbejdsgiverorienterede sager med stamdataintegration til det eksisterende medlemsstamdataregister (Winnie). Dertil blev etableret en struktur til at håndtere administrative sager (ikke-medlemsrettede) i løsningen.

Løsningen blev indrettet omkring afdelingskøer til sagsfordeling mellem forbund og lokalafdelinger, og Teknisk Landsforbund blev sat i stand til at indrette skabeloner og arbejdsgange igennem GetOrganized procesmotor, således at sagsgange kunne standardiseres omkring de standardskabeloner og forløb som Teknisk Landsforbund selv definerede. 

Implementeringsforløbet blev indrettet efter en række konfigurationsblokke og indskudte uddannelsessessioner, som satte Teknisk Landsforbund i stand til at kunne træffe de rette valg for høj organisatorisk fit.

 

Resultater

Med Necompanys løsning – hos Teknisk Landsforbund kaldet GeOrg – har Teknisk Landsforbund med egne ord: "fået en rigtig god it-platform til vores faglige sagsbehandling. Det er muligt for os at arbejde sammen i samme materiale, på tværs af geografiske lokationer og muligheden for, at alle kan tilgå alt sparer meget tid i hverdagen. Vi har fået en langt større registrering af oplysninger, som selvfølgelig tager længere tid, end da vi ikke registrerede, men som i sidste ende vil betyde, at medlemmerne oplever en bedre service. Samtidig med at medarbejdere udvikler sig kompetencemæssigt fordi mere viden deles."

Vil du vide mere?

Michael Ekegren Christensen

Partner