PensionDanmark

PensionDanmark - omfattende selvbetjening til kunder og samarbejdspartnere

Netcompany hjælper PensionDanmark med udvikling og vedligeholdelse af en portefølje af ambitiøse, integrationstunge selvbetjeningsportaler til medlemmer, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Udfordring

PensionDanmark har som mission at være Danmarks mest omkostningseffektive pensionsselskab. En vigtig del af denne strategi er et fokus på digitale løsninger, der sikrer en effektiv administration og god kundeservice. Et ambitiøst mål for samtlige af PensionDanmarks digitale initiativer er, at det skal være muligt i realtid at følge sin opsparing, og gennem selvbetjening at kunne udføre alle tilpasninger inden for opsparing, forsikring og sundhedstilbud. Dette skal ske uden at brugerne mister overblikket, uanset digital kanal, og hvorvidt der foretages en simpel eller mere avanceret arbejdsgang.

 

Løsning

Netcompany har i samarbejde med PensionDanmark udviklet en række webportaler for at dække det brede spænd af slutbrugere fra medlemmer og virksomheder over til arbejdsgiverorganisationer, fagforbund, investeringspartnere osv. Løsningerne baserer sig på Episerver CMS og benytter sig af de nyeste tiltag inden for UX og selvbetjening.

En af de centrale løsninger er Medlemsportalen, hvor PensionsDanmarks knap 700.000 medlemmer har mulighed for at få overblik samt ændre i deres forsikringer, opsparinger og sundhedsordninger. Portalen integrerer til en bred vifte af eksterne og interne systemer og skaber derved en samlet indgang for det enkelte medlem. 

 
Udover Medlemsportalen har Netcompany bl.a. implementeret en række andre portaler:

 

  • Virksomhedsportalen, en pendant til Medlemsportalen blot med fokus på virksomhederne i stedet for medlemmerne.

  •  En BI-portal, der udstiller en lang række overenskomstdata til brug for arbejdsgiverorganisationer og fagforbund.

  •  Corporate website, som benyttes til nyheder og kommunikation overfor medier og investeringspartnere.Resultater

PensionDanmark har over de sidste 3 år reduceret administrationsomkostningerne med 25%. Dette er muliggjort gennem udskiftning af kernesystem og et stærkt fokus på digitalisering af forretningsprocesser. En hjørnesten i denne proces har også været at løfte de digitale selvbetjeningsløsninger til et stadie, hvor medlemmerne nu selv kan foretage de samme tilpasninger som en medarbejder i PensionDanmarks medlemsservice.

Alt dette er udført uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette afspejles f.eks. tydeligt af den årlige tilfredshedsundersøgelse, udført af Loyalty Group International, hvor PensionDanmark de sidste to år har indtaget førstepladsen blandt danske pensionsselskaber.

Vil du vide mere?

Thomas Cordth

Thomas Cordth

Partner