LeasePlan

LeasePlan - 360° virksomhedsoverblik

Netcompany har hjulpet LeasePlan med at få fuldt overblik over egen flåde og økonomistyring, som har stor betydning for kundernes fulde gennemsigtighed på TCO og LeasePlans værdiskabelse. Takket være en integration af omfattende markedsdata, er det muligt for LeasePlan at få løbende efterretninger fra markedet om både konkurrenter og kunder.
 

Udfordring

Den danske del af LeasePlan-koncernen baserer deres it-struktur på et samlet kernesystem baseret på en AS400-platform.  I sig selv giver platformen ikke tilstrækkelige muligheder for agil styring af data og udnyttelse af muligheder til at kunne agere på lokalmarkedet.


Et stigende komplekst behov for struktur og indsigt i kundeporteføjlen og flådedata skabte et reelt behov for etablering af en BI-platform, som et selvstændigt miljø og hvor forretningen selv (udenfor it-organisationen) kunne monitorere og analysere egne og markedsmæssige tiltag og udvikling.

Der var derfor behov for et BI self-servicemiljø med et Datawarehouse, hvor forretningsbrugerne blev selvforsynende på udvikling af dashboards og rapporter - med henblik på at blive mere proaktive ift. salg- og kundeforhold.

 

Løsning

Netcompany har leveret en løsning, der principielt kan deles op i 3 tiltag/faser. 

En fase 1, hvor fokus har været på at skabe struktur og overblik i LeasePlans egne data; med dels flådeopgørelse, økonomi og selvbetjening som drivende komponenter. Løsningen blev bygget i Microsoft SharePoint 2013 og integreret med Excel som rapporteringsværktøj og et underliggende Datawarehouse i SQL Server.

Fase 2, som har inddraget selve ordrestyring/-håndtering, fakturering, samt branchestatistik og markedsdata hentet fra Bilstatistik, en brancheportalløsning, der samler data på tværs af bilbranchen.

I forløbets 3. fase løftes løsningen yderligere med integration af LeasePlans tilbudsgivningsløsning hos serviceleverandører - der giver kunderne yderligere mulighed for at optimere valg af f.eks. servicereparationer baseret på deciderede TCO-kalkulationer, der prismæssigt udnytter de kompetencer og samarbejdsaftaler, LeasePlan råder over. 

Derved kan den enkelte enhed foretage og analysere forretningsforhold i et 360 graders perspektiv - ved sammenstilling kontrakter/biler og ydelser (brændstof, forsikringer, service etc.), hvilket giver endnu en konkurrencefordel i markedet.

 

Resultater

  • Løsningen har givet organisationen overblik over egen portefølje, dyb indsigt i det operative marked, samt knyttet de forretningsmæssige muligheder end-to-end og sågar inddraget leverandørernes kompetencer i værdikæden.
  • Med markedsoverblikket kan reelle markedsandele monitoreres - f.eks. på konkurrenter, segmenter, brands, nye registreringer alias salgsmuligheder osv. 
  • Udover at kunne høste i et veletableret marked med kvalificeret kanvassalg baseret på et oplyst grundlag - så kan LeasePlans kunderådgivere i dag tilbyde kunderne en endnu dybere sparring og rådgivning baseret på kundens behov, identificeret ud fra markedsdata og kundens specifikke flåde.

Vil du vide mere?

Martin ABC Hansen

Partner