LD Fonde valgte Netcompany til at levere, drifte og vedligeholde en ny avanceret pensionsløsning, selvbetjeningsportal, business intelligence-platform og medlemsorganisation.

LD Fonde er en dansk pensionsfond, der forvalter offentlig  pension til ca. 10% af den danske befolkning.

Som de fleste andre fonde, der har forvaltet pensioner i årtier, havde LD Fonde ramt et punkt, hvor virksomheden var udfordret af et forældet og omkostningstungt it-landskab, der gjorde det vanskeligt at tilpasse sig de skiftende forretningsbehov, samt en stigende kompleksitet i det danske skattesystem.

Ved at anvende vores viden fra andre domænerelaterede, succesfulde leverancer i både offentlige og private organisationer har LD Fonde og Netcompany i samarbejde skabt en fremtidsklar og robust pensionsløsning, der gør det muligt for organisationen hurtigere at tilpasse sig skiftende markedsbehov og nye lovgivninger. Samtidig forbedres medlemsservicen, imens vedligeholdelses-omkostningerne reduceres markant.

"Investeringen i vores nye samarbejde giver os en løsning, der er robust og fremtidsklar i forhold til nye digitaliseringsbehov."

Else Nyvang, Kundedirektør hos LD Fonde

Løsningen indeholder en række automatiske sagsbehandlingsfunktioner, hvilket mindsker behovet for interaktion fra sagsbehandlere. Som følge øges effektiviteten, samtidig med at organisationens driftsomkostninger reduceres.

På kundesiden er pensionsløsningen sømløst integreret til en brugervenlig selvbetjeningsportal, hvor medlemmer kan inspicere deres pensionsinvesteringer over tid, omfordele deres aktiver til forskellige investeringspuljer, trække deres pension ud og meget mere.

Derudover opnår LD Fonde også værdifulde investeringsindsigter gennem en business intelligence-platform, hvor intuitive dashboards giver ny indsigt i medlemsadfærd, og hvordan deres pensioner forvaltes, hvilket bruges til løbende at optimere fondens services.

Resultater:

  • Komplet pensionsløsning - baseret på en standardplatform - med automatiske sagsbehandlingsprocesser som reducerer sagsbehandlingstiden og time-to-market på nye funktioner
  • En kundecentrisk selvbetjeningsportal giver LD Fondes medlemmer unik indsigt i udviklingen af deres pension og muligheden for let at justere deres investeringer
  • 360-graders business intelligence-platform giver LD Fonde et datadrevet fundament for investerings-strategier og verdensklasse medlemsservice

Thomas Cordth

Partner, Privat sektor