De fælleskommunale tilsynscentre

Samlet tilsynsløsning til landets Socialtilsyn

Tilsynsløsning til alle landets tilsynscentre, som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge. 

Udfordring

I begyndelsen af 2014  blev det politisk vedtaget, at der skulle dannes fem nye tværkommunale tilsynscentre i fem regioner, som skulle udføre social tilsyn på tværs af en række kommuner . Socialtilsyn består af fem socialtilsynskommuner, som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge. 

Intentionen med de fem socialtilsyn var, at man skulle gøre op med en række gamle vaner på socialt tilsyn og tænke tilsyn på en ny måde. Derfor besluttede de fem socialtilsyn, at man skulle udvikle et fælles it-system, der skulle understøtte planlægning, gennemførsel af og opfølgning på de tilsynsopgaver,

Løsning

Det nye digitale tilsynsløsning understøtter effektivt den mobilitet, som tilsynskonsulenterne oplever. Systemerne understøtter tilsynskonsulenterne  og gør  deres  hverdag mere fleksibel.   Systemerne bruges på alle tider – også uden internetforbindelse. Løsningen sikrer at arbejdsgangene er så simple, at der ikke skal indtastes oplysninger flere gange end højst nødvendig. Samlet skulle løsningen være med til at forbedre og effektivisere den arbejdsgang, som tilsynskonsulenterne udfører

Resultat

Netcompany formåede på under 4 måneder at få etableret et nyt fælles tilsynsløsning til alle landets tilsynscentre. Løsningen blev baseret på Netcompanys generisk tilsynsløsning, der effektiv sikrer: 

  • Opfyldelse af lovkrav
  • Faglig kvalitet i tilsynet 
  • Løbende udvikling og optimering

  • Løsningen giver tilsynsmedarbejderne effektive muligheder for:

  • Individuel vurdering
  • Tilpasning af mål
  • Nem adgang til historiske data
  • Effektiv, brugervenlig og fleksibel og digital understøttelse af tilsynsprocessen
  •