Whistleblower

Formålet med whistleblower ordningen er, at gøre det muligt at indrapportere alvorlige overtrædelser eller mistanke om alvorlige overtrædelser med fuld anonymitet.

Whistleblower ordningen kan benyttes af personer med relation til Netcompany, såsom medarbejdere, medlemmer af ledelsen og bestyrelsen, advokater samt leverandører og øvrige samarbejdspartnere til at indrapportere alvorlige overtrædelser eller mistanke om alvorlige overtrædelser.

Whistleblower ordningen er en uafhængig og autonom kanal. Uafhængigheden sikres gennem anvendelsen af et eksternt advokatfirma (Plesner), som behandler indrapporteringer.

Indrapportér