Ibrugtagning og træning

I Netcompany brænder vi for it og for de løsninger, vi udvikler. Derfor betyder det meget for os, at vores løsninger virker og bliver brugt i praksis til at realisere den fulde business case hos vores kunder. Vi tror på, at gevinstrealisering handler om funktionalitet, teknisk implementering OG organisatorisk implementering. Vi har kompetencerne til at hjælpe vores kunder til fuld gevinstrealisering via fokus på uddannelse, procesoptimering og Change Management.

Om og hvordan it anvendes er afgørende for den betydning, it får for organisationen, den implementeres i. Det siger sig selv. Og det siger derfor også sig selv, at organisatorisk implementering bør være en naturligt integreret del af ethvert it-projekt.

Vi planlægger og udfører implementering dybt forankret i den tekniske løsning, projektets plan, organisation og metode. Implementeringen gennemføres af konsulenter, som har dyb teknisk forståelse, og som deler metode, mål og værdier med det øvrige projektteam.

Implementeringen sikrer, at den nye it-løsning ikke alene virker og er klar til brug, men også at brugere og organisation også er klar til at tage den nye løsning i anvendelse på præcis den måde, som giver den største forretningsmæssige værdi.

 

Fokusområde Mål Eksempler på leverancer
Gevinstrealisering Specificere realistiske realiserbare mål for den organisatoriske implementering - og sikre opfølgning

Skabe synergi mellem projekt og andre relevante udviklingstiltag i organisationen

Håndtering i forhold til risici fra projektomverdenen
Mål og målopfølgningsmodel

Aktivitetsplan til at sikre synergi fra andre udviklingstiltag

Risikolog og risikostyring med fokus på risici fra projektomverden
Uddannelse og hjælpetekster Sikre at brugerne har de rette kompetencer på ibrugtagningstidspunktet

Tilbyde hjælp indbygget i løsningen, lettilgængeligt og letforståeligt for relevante brugergrupper
Uddannelsesplan

Uddannelsesmateriale

Uddannelse af brugere, superbrugere, administratorer, ledelse m.fl.

E-learning moduler

Bruger- og administratorvejledning

Entydige letlæselige hjælpetekster indbygget i systemet

Instruktionsvideoer
Procesoptimering og Change Management Justere opgaveløsning og processer i forhold til de muligheder, den nye it-løsning giver (højere produktivitet, bedre sagsbehandling, større kundetilfredshed)

Skabe motivation for og tryghed omkring ibrugtagning af den nye løsning

Sikre stærk ledelsesopbakning til løsning - og personligt engagement i en succesfuld ibrugtagning
End-to-end procesanalyse (as-is og to-be)

Kommunikationsplan

Kommunikationsprodukter (slides, tekster til intranet, key-notes etc.)
Udrulningsorganisering Organisere support til brugerne omkring og efter go-live

Skabe rum for indsamling af input fra brugere fra den første periode med den nye løsning
Facilitering af superbrugernetværk

Superbrugeruddannelse (funktionel og didaktisk)

Superbruger rollebeskrivelse

Feedback mekaniske til input fra 'den første tid'

Vil du vide mere?

Signe Jarlov

Principal

sja@netcompany.com