CRM og marketing

Netcompany har hjulpet nogle af de største private og offentlige virksomheder med CRM-implementeringer, der optimerer arbejdsgange og skaber unikke forretningsfordele. Vi er med helt fra opstart af analysearbejdet til succesfuld udrulning i organisationen lokalt og globalt. Vi fokuserer løbende på at gøre løsningen til ledelsens beslutningsstøtteværktøj og medarbejderens foretrukne arbejdsredskab i dagligdagen.

Fokus på at indfri forretningsfordele ved at systematisere og effektivisere er ikke blevet mindre gennem årene, hvilket i dag også sker med bevidstheden om, at løsningerne i højere grad end tidligere skal omfavne brugernes pragmatiske behov og en skiftende forretning. Dette er for at sikre at systemerne rent faktisk bliver brugt konsekvent. Samtidig stilles der ekstra høje krav om at de projekter der igangsættes, skal indfri forretningsfordelene inden for meget kort tid. Derfor arbejder vi i Netcompany med de to førende CRM-platforme på verdensplan – Microsoft Dynamics CRM og Salesforce.

Begge platforme har stor forretningsmæssig fleksibilitet og kan samtidig, på unik vis, bevare tidligere investeringer i andre systemer i virksomheden via fleksibel integration. For os er det afgørende ikke den teknologiske platform, men derimod sikringen af at den samlede succes ved implementering og udrulning af den samlede kundestrategi.

Eksempler på områder, vi kan assistere dig med:

 • Rådgivning og foranalyser omkring valg af CRM-platform
 • Kundeafgangsanalyse / churn prediction
 • Implementering af CRM med integration til andre virksomhedssystemer
 • Implementering af loyalitetsprogrammer
 • Implementering af Churn Prediction analyse med anvendelse af kunstig intelligens / neuralt netværk
 • Implementering af integreret marketingløsning til personaliseret dialog med kunderne
 • Operationel rapportering og ledelsesinformation
 • Organisatorisk udrulning / assistance
 • Datavask og konvertering
 • Uddannelse
 • Procesoptimering

Vil du vide mere?

Nikolai Nimann Nielsen

Partner

nnn@netcompany.com