Applikationsudvikling

I dag stilles der krav om agile systemer, der kan udvikle forretningen frem for at være en hæmsko. Fokus skal ændres fra at bruge ressourcer på at holde gamle systemer i live til at skabe innovation.

En ubrudt række af succesfulde it-leverancer taler sit eget sprog. Netcompanys projektledelse og fokus på at levere til tiden, inden for budget og til aftalt kvalitet, selv af meget omfattende løsninger, danner skole for den danske it-branche. Opskriften på denne succes har mange bestanddele, men det centrale er fokus udefra og ind og med udgangspunkt i de forretningsscenarier, som skal understøttes.

Vores projektteams får hurtigt overblik over jeres forretnings behov og prioritet samtidig med, at vi har respekt og detaljeret indsigt i modelleringen af hver enkel forretningsproces og dennes systemunderstøttelse. Vi sikrer også at jeres løsning bygges på et fremtidssikret fundament, som kan vokse med jeres behov.

Tæt samarbejde

Projektforløbet gennemføres i tæt samarbejde med jer og et team fra Netcompany, hvor teamet konstant udfordrer jer i at tænke nyt og i at finde de mest effektive løsninger. Projektformen er agil, men hele tiden under fuld kontrol i forhold til det samlede scope, fremdrift og deadlines.

Vi tror på et tæt samarbejde, og vi sidder ofte ude hos jer gennem hele projektforløbet. Vores kontorer i Danmark, Norge, UK, Polen og Vietnam giver os mulighed for at tilbyde et attraktivt mix af onsite- og offsite-udviklere.

Førende platforme

Vores DNA er moderne teknologier, og vi udvikler på de førende platforme på markedet – Java, Microsoft .NET og forskellige Open Source rammeværktøjer.

Drift og vedligehold

Som full-service leverandør kan vi også tage ansvar for løsningerne efter de er gået live. Vi sikrer overlevering til vores Drift og Vedligehold, og de har fokus på dybt kendskab til jeres løsning samt hurtigt og agilt samarbejde. 

Vil du vide mere?

Gustaf Löfberg

Country Managing Partner Danmark

gl@netcompany.com