Regioner

Netcompany har igennem de seneste år opygget en stærk og unik domæneviden inden for sundhedsdata og en øget digitalisering af de sundhedsopgaver, der ligger i regionerne.
Sundhedsudgifterne i det danske velfærdssamfund vokser konstant, og det gælder for regionerne om at give borgerne de mest optimale sundhedsydelser og samtidig kigge løbende på, hvordan man kan effektivisere og digitalisere sektoren yderligere. Dette både for at give borgerne en ensartet og mere aktiv og ligeværdig rolle i sundhedssystemet, men også med henblik på at bruge it og data til at opnå højere kvalitet og optimering af arbejdsprocesser.

Som generel nytænkende leverandør af digitaliseringsydelser til den offentlige sektor, har Netcompany også dedikeret fokus på sundheds-it og har bl.a. løst opgaver med:
  • Sundhedsportaler, hvor Netcompany igennem de seneste år, bl.a. er valgt som leverandør til vedligehold og videreudvikling af Sundhed.dk, samt leveret borger- og medarbejderportaler til landets største regioner.
  • Digitale sundheds-it-analyser, hvor Netcompany støtter regionerne i at skabe overblik over den fulde it-applikationsportefølje regionerne råder over med henblik på at konsolidere og effektivisere systemlandskabet i regionerne.
  • Kvalitets- og proceduresystemer, hvor Netcompany igennem intuitive søgesystemer giver regionens medarbejdere adgang til regionens retningslinjer og procedurer inden for de forskellige specialer og behandlingsområder.
  • Tilsyns- og journalsystemer, hvor Netcompany er leverandør af centrale tilsynssystemer, der sikrer løbende tilsyn med sundhedspersonale samt journalsystemer, der igenenem MEDCOM-samarbejdet giver sundhedspersonale adgang til klinisk relevant information på tværs af sygehuse.

Vil du vide mere?

Jan Winther

Partner

jw@netcompany.com