Finans

Netcompany er en af de absolut førende it-implementeringspartnere til finansielle virksomheder. Vores erfaringer dækker alle sektorer lige fra bank og forsikring til liv og pension. Vi har opnået stor succes med at assistere kunderne med innovativ digitalisering og disruption inden for Bank, Forsikring samt Liv & Pension.
Vi tilbyder at analysere, implementere og digitalisere på tværs af jeres systemlandskab, så I kan sikre kundetilfredshed, mersalg og effektive interne processer. Vores løsninger dækker både over systemer, der er vendt mod kunderne, som f.eks. selvbetjeningsportaler og mobilapplikationer og interne systemer som f.eks. kernesystemer og CRM. Vi lægger stor vægt på at give jer et godt beslutningsgrundlag, som I kan få overblik over ved hjælp af Business Intelligence og effektive processer – såvel manuelle som automatiske.

Vi tilbyder også vedligehold og drift med erfarne og effektive ressourcer, som på kort tid kan sikre at jeres løsninger opfylder forretningens krav og ønsker.

Liv og pension

Inden for liv og pension har vi bl.a. implementeret omnichannel kundeuniverser med fokus på innovation, hvor kundetilfredsheden er blevet kraftigt forbedret, effektive integrationsløsninger til samarbejdspartnere og mæglere, effektive CRM-systemer, som giver differentiering uden om livkernen, samt integration mellem interne systemer (herunder bl.a. Edlund, Schantz, AIA og Mainframe).

 

Bank

Vi har hjulpet banker med innovativ digitalisering med bl.a. mobilapps, kundestyringssystemer, agil styring af processer, dokumenthåndtering og beslutningsstøttesystemer til blandt andre Nordea, Sydbank, Saxobank og Bankdata.

 

Forsikring

Inden for forsikring har vi stor erfaring med salg på internettet, business intelligence, datawarehouse, produktionskonfiguration, prisberegning, procesunderstøttelse og løsninger til integration. Vi har bl.a. udviklet løsninger til Codan, Forsikring & Pension og Aon.

Vil du vide mere?

Gustaf Löfberg

Country Managing Partner Danmark

gl@netcompany.com