Energi og forsyning

Netcompany har hjulpet mange af de store energi- og forsyningsselskaber med de store omstillinger og den øgede markedskonkurrence via integrerede fleksible løsninger, der binder hele forretningen sammen med salg, service, marketing, produktion og ERP på tværs af afdelinger og forretningsområder.

Vores forsyningskunder har de seneste år haft stor succes med at introducere CRM som et centralt omdrejningspunkt, for at sikre det nødvendige kundeoverblik, og benytte dette til at lave bedre selvbetjening og marketing. Løsningerne har været kendetegnet ved:

  • Fokus på kunden – frem for adresse/installation
  • Høj grad af automatisering/selvbetjening – f.eks. kontrakthåndtering og flytning
  • Tæt integration til relevante delsystemer (afregning, web, online marketing)
  • Sagseffektivisering i kundeservice / callcenter
  • Servicering af kunderne med en divercificeret produktpallette

 

Vi har udbredte og gennemtestede komponenter til integration med Sonwin, afregningssystemet fra Sonlinc, som muliggør en standardiseret og fleksibel CRM-overbygning til afregningssystemet til de kunder, som ønsker at være mere markedsrettede.

I øjeblikket hjælper vi mange af vores kunder med overgangen til den nye engrosmodel, som skal fremme konkurrencen i branchen.

Inden for affaldshåndtering har vi en nøglefærdig løsning, som i dag anvendes af et antal kommuner i Danmark baseret på Microsoft Dynamics CRM. Løsningen håndterer alle aspekter af affaldshåndteringen lige fra aftalehåndtering, til tømning for til sidst at håndtere afregningen.

Vil du vide mere?

Nikolai Nimann Nielsen

Partner

nnn@netcompany.com