Arbejdsmarked

Beskæftigelsesmyndighederne arbejder på tværs af sektorer på at skabe et sundt, dynamisk og sikkert arbejdsmarked med så mange som muligt i job. Netcompany har igennem mange år været en central leverandør og sparringspartner til myndigheder og a-kasser. Alene i Danmark sikrer vores løsninger hjælp og støtte til over 60% af arbejdsløse borgere. Derudover tilbyder de myndighederne stærke tilsynsløsninger, der er med til at gøre arbejdspladser sikre og forebygge ulykker.

Det er afgørende, at der er indsatser på plads til at sørge for, at borgere uden for arbejdsmarkedet kan have et godt forløb på vejen tilbage i job.  I arbejdsløshedsperioden skal det endvidere sikres, at borgere får hjælp og understøttelse, når det drejer sig om forsikring og livssituation. Endelig skal borgere, som er pensionsmodne eller nedslidte, sikres en fornuftig udslusning af jobmarkedet. Denne type indsats spiller en særdeles vigtig rolle i et moderne velfærdssamfund, og det er centralt, at myndighederne altid råder over præcise data for arbejdsmarkedet såvel som den enkelte borger.
 

Effektiv støtte og hjælp til arbejdsløse borgere

I over 10 år har Netcompany været en væsentlig leverandør af de systemer, der håndterer hjælp og økonomisk støtte til borgere uden for arbejdsmarkedet, i kraft af vores Modulus platform.

Centralt i Modulus-systemlandskabet står Modulus Core - en stabil regnekerne, der understøtter den gældende lovgivning og udfører de kritiske beregninger, som sikrer rettidig udbetaling til borgerne . Moduluskernen, en central workflowkomponent, giver overblik over de igangværende processer og sikrer en høj automatiseringsgrad gennem proaktiv udnyttelse af offentlige registre samt løbende validering af de indsendte oplysninger.

Sagsbehandlingen foretages i kundernes eget sagsbehandlingssystem i Microsoft Dynamics CRM, hvilket sikrer overblik over de igangværende sager samt en effektiv sagsbehandling, som udnytter de arbejdsgange, der er defineret i Moduluskernen.
 

Et sundt og udviklende arbejdsmiljø

Myndighederne inden for arbejdsmarkedet har til opgave at sørge for et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygge nedslidning og sygefravær.

Netcompany har i denne forbindelse været en central leverandør til myndighederne inden for arbejdstilsyn, hvor vi har skabt en række moderne tilsynssystemer, der støtter og hjælper tilsynsmedarbejdere med at skabe sikre arbejdspladser. Dette opnås via effektiv indsigt i og anvendelse af data, som gør det muligt at optimere og effektivisere indsatser og tilsyn.
 

Hjælp til borgere udsat for arbejdsulykker

Netcompany er i gang med at udvikle et målrettet sagssystem til arbejdsskademyndighederne til behandling og udbetaling af erstatninger til ulykkesramte medarbejdere i tilfælde af ulykker på arbejdspladser. Der er tale om en målrettet sagsproces mellem medarbejdere, arbejdspladser, sundhedspersonale og myndigheder.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Arbejdsmarkedsområdet

I Netcompany’s Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner hos en beskæftigelsesmyndighed. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Thomas Koefoed

Partner

tsk@netcompany.com +45 2510 1270