Finans

Den offentlige finansfunktion indtager en nøgleposition i enhver offentlig sektor. De klassiske funktioner er selvfølgelig at sikre det økonomiske regnskab og fundament for samtlige offentlige instanser. Finansområdet har imidlertid også en central fællesoffentlig digitaliseringsopgave - både ift. fælles støttesystemer, men også ift. at drive offentlige innovations- og digitaliseringsstrategier samt skabe og drive fællesoffentlige digitale tjenester, der kan tilbyde borgerne effektive og sammenhængende services.

I Danmark har Netcompany været en væsentlig moderniseringspartner - både når det kommer til støttesystemer, men i høj grad også i forhold til at skabe digitale, fællesoffentlige tjenester til borgerne. Tjenester som i høj grad har været med til at gøre landet til den førende e-government nation.

Danmark er nemlig af flere omgange blevet kåret som verdens førende land inden for offentlig digitalisering. En væsentlig årsag hertil har været Finansministeriets indsats for at efterleve en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der er blevet implementeret på tværs af stat kommune og regioner.

På baggrund af denne strategi er det lykkedes at skabe nogle banebrydende fællesoffentlige tjenester og infrastrukturkomponenter, der anvendes både på tværs af den offentlige sektor, men også i et privat/offentligt samarbejde.

Netcompany har gennem en årrække været en central digitaliseringspartner for Finansministeriet, hvor vi har været med til at etablere og drive en række af de fællesoffentlige basissystemer, der har været med til at bringe Danmark i førerfeltet for offentlig digitalisering.

Den fællesoffentlige Borgerportal

Borger.dk er borgernes indgang til de offentlige myndigheder – Over 2000 myndigheder på tværs af den offentlige sektor har selvbetjeningsløsninger på portalen, og for mange af disse, er den digitale kanal blevet den obligatoriske og eneste indgang.

På Borgerportalen har man som borger også et personligt overblik, hvor alle aktuelle sager med myndighederne såvel som økonomiske oplysninger omkring sociale ydelser, skat mv. er samlet.

Læs mere om løsningen

Digital Post

Netcompany er blevet udvalgt som den fremtidige leverandør af al Digital post mellem offentlig sektor, virksomheder og borgere. Alle danske virksomheder er således koblet til digital post, og ca. 95% af borgerne modtager al kommunikation fra det offentlige via Digital Post. Løsningen understøtter også stævninger / indkaldelser – hvor man har bevis for, at borgerne har tilgået breve.

Læs mere om løsningen

Vejen til succes

I Netcompany anskuer vi finanssystemer til det offentlige fra tre perspektiver, og alle skal fungere optimalt i et offentligt regi:

  • Det finansielle fundament, der danner basis for alle transaktioner, afstemninger, valideringer og den automatiske og manuelle kontrol, der foregår i forlængelse heraf. På dette område benytter vi altid best-of-breed økonomisystemer såsom Microsoft Dynamics 365. Ved hjælp af disse stærke ERP-platforme sikrer vi alle grundelementerne på det finansielle område.

  • Brugercentrerede processer, der både dækker over de tæt koblede finansielle processer, der udføres på ERP-platformen, og de mere brugercentrerede og forretningstunge processer.

  • Brugernes arbejdsgange, der i nogle tilfælde kan være tæt koblet til den underliggende ERP-platform og i andre tilfælde kun har en afledt effekt i grundplatformen. Vi mener ikke, at man bør stille sig tilfreds med de strukturelle begrænsninger i klassiske ERP-systemer. Derfor tilbyder vi i Netcompany løsninger, der med udgangspunkt i tidligere udviklede govtech-komponenter kan tilpasses til de særlige behov, I og jeres brugere som finansmyndighed har.
Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Finansområdet

I Netcompany’s Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner hos en finansmyndighed. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Per Stilling

Principal

psc@netcompany.com