Transport & Logistik

Transport- og logistikområdet er i en rivende udvikling, hvor evnen til at digitalisere, effektivisere og integrere kunder, samarbejdspartnere og endda nye opkøb definerer fremtidens vindere. Netcompany kan hjælpe din virksomhed med at komme på forkant af den digitale udvikling. Vores løsninger er modnet i samarbejde med flere af verdens mest succesfulde logistikvirksomheder, og I kan derfor få glæde af den ekspertise, Netcompany har oparbejdet i samarbejde med vores kunder.

Mange virksomheder er udfordret af tunge legacy platforme til transport og warehouse management (TMS og VMS), der bremser evnen til effektivt at tilbyde kunderne nye digitale løsninger, optimere interne arbejdsgange, samt sikre det forretningsmæssige overblik, der gør, at man hurtigt kan tage de rette beslutninger.

Med vores unikke kombination af dyb branchekendskab og evnen til at understøtte både kort- og langsigtede forretningsbehov via de nyeste teknologier, samt vores omfattende økosystem af genbrugelige komponenter, kan vi gøre jer til en digital frontrunner på markedet.
Udvalgte kundecases ▼  

Kundeportaler

Mange transport- og logistikvirksomheder lider under siloopdelte data og processer, der gør det vanskeligt at digitalisere kunderejsen. Ofte er det gamle Transport Management- (TMS), Warehouse Management-systemer (WMS) eller mainframeløsninger, der gør det vanskeligt at tilbyde sammenhængende digitale løsninger.

Netcompany har igen og igen vist, at vi hurtigt og kontrolleret kan bringe virksomheder ud af dødvandet og tilbyde moderne kundeportaler, der f.eks. kan tilbyde:

  • Online booking og rate-beregning
  • Track & trace og overblik over alle dine forsendelser
  • Håndtering af told og fragtdokumenter mv.
  • Exception management

En god kundeportal giver jer højere hastighed og præcision i jeres services, og gør jer i stand til at tilbyde jeres kunder fuld indsigt i supply chain end-to-end.

Pipeline, quoting & tilbud

Transport- og logistikbranchen er præget af stærk konkurrence, og det er derfor af afgørende betydning at drive sin forretning effektivt, at øge salg og loyalitet, samt at maksimere indtjeningen på sine aktiviteter.

Netcompany kan tilbyde løsninger til at levere effektive quotes til jeres kunder. Med et ”Configure Price Quote”-værktøj (CPQ) kan jeres sælgere hurtigt levere retvisende quotes til jeres kunder, hvilket øger jeres vinderchancer og indtjening. Ydermere kan løsningen gøres tilgængelig for jeres kunder og derved effektivisere booking-processen, samtidig med at I tager højde for gældende prisaftaler.

Vi kan også understøtte salgsprocessen med løsninger til pipeline-management. Vores løsninger er baseret på Microsoft Dynamics 365 eller Salesforce og er ofte direkte integreret med CPQ.

Bedre udnyttelse af jeres data

Med vores dybe viden om systemlandskabet hos transport- og logistikvirksomheder, kombineret med stærke kompetencer inden for data og integration, kan vi sikre jer en bedre udnyttelse af jeres data.

Med en dataplatform kan jeres virksomhed samle data på tværs af forretningsenheder og systemer. Disse data kan benyttes til f.eks. konsolidering af data på gruppeniveau; bedre rapportering; indsigt i udgifter for hele værdikæden; eller gøre data tilgængelig i kundevendte løsninger til f.eks. tracking. Vores dataplatform understøtter også eventbaseret dataudveksling, hvilket gør jer i stand til at nedbryde de datasiloer, som præger transport- og logistikbranchen.

Med øget fokus på transportvirksomheders CO2-udledning, bliver evnen til at reducere og dokumentere CO2-udledning en konkurrenceparameter. En dataplatform kan hjælpe jer med at følge og dokumentere jeres CO2-udledning overfor jeres kunder.

Netcompany anvender en række teknologier og platforme – Microsoft SQL, Azure, AWS, Google, Kafka, Hadoop, Spark, m.fl.

Dataløsninger

ERP

Transport- og logistikbranchen har behov for en yderst veldrevet og effektiv ERP-løsning. Store volumener, globale & komplekse virksomhedsstrukturer og komplekse valuta-, told- og skatteforhold, stiller store krav til ERP-implementationen. Samtidig er master data management afgørende, hvor data ejerskab og sammenspillet med eksempelvis Transport Management Systemer (TMS) er kristiske for en succesfuld ERP implementation.

Netcompany adskiller sig fra de øvrige ERP-leverandører på markedet ved at tænke ERP ind i den større IT-mæssige sammenhæng. Vi har fokus på, at ERP-løsningen ikke bliver en stor monolit, som sløver alle fremtidige digitaliseringsinitiativer, men i stedet bliver en fleksibel og effektiv løsning, som har fokus på de dele ERP-løsninger gør godt. Vi leverer vores ERP-løsninger på Microsoft Dynamics 365 (Finance & Operations, Business Central, AX og NAV).

API Management og Microservices

Evnen til at tilbyde nemt tilgængelige eksterne API’er er blevet en konkurrenceparameter i logistikbranchen. Store enterprisekunder bevæger sig væk fra EDI og ønsker mere rig integration for at kunne effektivisere deres supply chain og indgå i alle tænkelige økosystemer af kunder og samarbejdspartnere. Ydermere gør stigende e-commerce det interessant for jeres virksomhed at tiltrække disse hastigt voksende digitale spillere, ved at tilbyde bedre integration og en højere grad af automatisering.

Vi har hjulpet flere af de førende spillere i branchen med implementering af API Management løsninger og har erfaring med en række af de ledende API management teknologier – f.eks. Azure API Management, Apigee, Amazon API Gateway, 3scale og Kong.

For at understøtte transport- og logistikbranchens behov for agilitet og fleksibel skalering, anvender vi typisk microservice-arkitekturer. Disse er opbygget af enkeltstående services, der indkapsler forretningsfunktionerne, og tilsammen udgør de en komplet platform, hvor moderne teknologier anvendes i takt med forretningens succes.

Vi leverer microservice-arkitekturer baseret på fx Kubernetes og Docker, der sammenbindes med Kafka eller andre event-streaming teknologier. Vi anvender for eksempel Azure, Google Cloud, AWS og OpenShift som cloud-infrastruktur.

Vil du vide mere?

Martin Frost Andersen

Principal

maf@netcompany.com