Telekommunikation & Medie

Siden vores etablering i 2000, har vi leveret et stort antal forretningskritiske it-løsninger i tætte samarbejder med nogle af de største tele- og medievirksomheder i Norden. Det har givet os en uovertruffen branchekendskab, og vi er ikke blege for at udfordre jeres evne til at tilbyde de services og produkter, jeres kunder efterspørger. Dette er alt sammen understøttet af tekniske platforme, der gør at I hurtigt og kontinuerligt kan tilpasse jer forandringer i markedet.

I tele- og mediebranchen er behovet for innovation gennem digitalisering og forretningsagilitet en gennemgående forudsætning for at stå stærkest i markedet i forhold til det kunderne efterspørger. Derfor er hele vores projekttilgang designet med udgangspunkt i, at jeres løsning skal tilbyde maksimal fleksibilitet. Vi kombinerer og tilpasser standardplatforme og genbrugelige komponenter til jeres forretningsbehov, så I differentierer jer i forhold til konkurrenterne og markant reducerer jeres løbende omkostninger og time-to-market på nye forretningstiltag.

Vi adskiller os desuden ved at fokusere på at højne digitaliseringsniveauet hos vores kunder og dermed sikre, at I selv kan drive nye digitale initiativer, og ikke – modsat mange andre – at sælge produkter med en underliggende licensforretning. Det sikrer jer frihed og kontrol over jeres it-landskab til at realisere jeres forretningsvisioner.

Udvalgte kundecases ▼  

Vi er dybt forankret i jeres branche

Teleselskaber

Teleselskaber

Danmark er et foregangsland ift. at digitalisere og nytænke hvad et teleselskab kan tilbyde sine kunder. I over 15 år har danske forbrugere nydt godt at den dynamik og konkurrence, der eksisterer i den danske telebranche. 

IT skal derfor være den bærende søjle, der løfter jeres forretning til konstant at kunne levere innovative produkter på kort tid. Netcompany har leveret løsninger til telebranchen siden vores etablering i 2000, hvilket har givet os dyb kendskab til netop denne realitet, hvor konstant sparring og tæt samarbejde med forretningen har været essentiel.

Vi har leveret digitale platforme, der kan sikre onboarding og konvertering af kunder; selvbetjeningsløsninger, der følger med kundernes behov for selv at kunne varetage deres abonnementer; produktkataloger, der kan sikre en short-time-to-market billing platforme, der gnidningsfrit og automatisk sikrer jeres omsætning.

Medieselskaber

Medieselskaber

Mediebranchen har behov for en gennemgribende transformation af IT-stakken for at kunne være omstillingsparate, innovative og fortsætte med at levere indhold og underholdning med høj kvalitet. Dette skal være understøttet af nytænkende forretningsmodeller, der både giver mening for jer og jeres kunder. Der er derfor brug for bl.a. at søge nye indtægtsstrømme, der kan bære mediebranchen ind i en ny tidsalder. Vi leverer løsninger, der forenkler jeres forretning, automatiserer forretningsprocesser, giver jer bedre udnyttelse af jeres data, sænker jeres driftsomkostninger samt gør det lettere at tiltrække talent.

Vi involverer os tidligt i processen og sparrer med jer, når forretningsbehov skal afdækkes, så vi sikrer, at I får en løsning, der giver jer den rette værdi – ikke bare nu, men også i fremtiden når branchen udvikler sig.

Digitale selvbetjeningsplatforme

Et af de steder hvor I gennem digitalisering kan differentiere jer, er på selve niveauet af jeres service, hvor der bl.a. er behov for at gentænke den traditionelle kundeservicerådgivning. Vi har i mange år leveret innovative kundeportaler og selvbetjeningsløsninger til tele- og medievirksomheder. Disse udgør kernen i den optimale kunderejse og sikrer, at jeres kunder nemt kan tilkøbe og ændre på produkter og services. Alt sammen understøttet af en stærk dataindsigt.

Vi sikrer at kundeportalen bliver bygget ovenpå teknologier, der gennem adfærdstracking konstant kan måle de behov, der opstår hos jeres kunder, så ny funktionalitet tid kan bygges og leveres til kunderne på kort tid.

Dataindsigt, AI og churn prediction

Jeres virksomheds mange IT-systemer er sandsynligvis en guldgrube af data. Den rigtige udnyttelse giver indsigt og grundlag for kvalificerede beslutninger og innovative muligheder, der kan differentiere jer fra konkurrenterne.

Netcompany leverer legacy-frie dataplatforme, der automatiserer dataprocesser og udnytter kunstig intelligens til at gøre jeres virksomhed mere datadrevet og på forkant med jeres kunders adfærd. På denne måde kan I tilbyde målrettede produkter og services gennem recommendation engines.

Som leverandør af nogle af markedets absolut stærkeste AI-løsninger, kan vi også hjælpe jer med churn-prediction i jeres abonnementsforretning.

Data og AI løsninger

Backoffice og planlægningssystemer

Backoffice platforme er essentielle i forhold til at sikre, at jeres medarbejdere på fronten får et fuldt 360° overblik over jeres kunder. Datagrundlaget for at træffe de rigtige beslutninger og give den bedste rådgivning skal flyttes længere og længere ud på fronten. Dagene hvor det kun er udvalgte data- og forretningsmedarbejdere, der besidder kundeindsigt, er talte. Ved at kunderne i større grad bruger selvbetjening til hjælp, skal fokus på backoffice platforme gentænkes, så kvaliteten forbedres.

Netcompany har leveret sådanne backoffice platforme i flere år og her har det været altafgørende at spille ind med vores forretningskonsulenter, der kan undervise jeres medarbejdere - men også få input fra dem - til at optimere backoffice funktionen i forbindelse med vores leverancer. De backoffice platforme, vi har leveret, er også blevet brugt til tunge planlægningsopgaver ifm. udrulning af produkter til større virksomhedskunder, såsom gravning, udrulning af fiber osv.

Billing platforme

Abonnementsmodeller bliver mere og mere populære blandt virksomheder og er ved at erstatte de mere traditionelle kundeforhold. Jeres kunder fortjener derfor en simpel og korrekt faktura til tiden – hver gang. Den skal også kunne ses og betales via simple og moderne betalingsløsninger gennem automatiske processer. En faktura skal dannes og betales gnidningsfrit uden besvær for kunden – enhver afvigelse eller fejl i billingprocesserne kan hurtigt betyde utilfredse kunder og forårsage en stor belastning for kundeservice.

Vi har derfor taget et opgør med tidligere omkostningstunge afregningsplatforme og komplekse ERP-systemer, og kan tilbyde jer en omkostningseffektiv og cloud-baseret afregningsløsning. Vores løsning er modulær, fleksibel, integrerbar, har lave driftsomkostninger, og sikrer at I ikke er bundet op til en specifik leverandør.

Produktinnovation

Netcompany kan assistere jer med at levere et dynamisk og moderne produktkatalog, der kan sikre, at jeres product managers kan arbejde selvstændigt med at skabe innovative produkter samt søsætte dem i markedet på meget kort tid. Vores platform bliver brugt i flere forskellige industrier, som vidner om dens fleksibilitet og agilitet til at kunne konfigureres, så den passer med jeres produktmodeller. Samtidig kan denne udnyttes i jeres B2B forretning til at danne hurtige prisindikationer og tilbud til godkendelse hos virksomhedskunder.

Ordrehåndtering og Integrationsplatforme

Hver gang jeres kunder bestiller et produkt, er der behov for orkestrering af data og eksekvering af processer i flere it-systemer, interne såvel som eksterne. Gennem vores erfaring med at levere løsninger til store virksomheder med komplekse it-landskaber, har vi tilegnet os dyb viden med at levere ordrehåndterings- og integrationsplatforme, der sikrer at systemerne kommunikerer effektivt og uden fejl på tværs af protokoller og teknologier. Her er det vigtigt, at disse platforme sikrer fuld gennemsigtighed i de data, der bliver ændret og aktiveret, samt sikrer genkørsel ved fejl, opsplitning i sub-ordrer og meget mere.

Medie og Streaming

Netcompany leverer webportaler, apps og backend systemer til streaming-, e-bogs- og magasintjenester. Vi har 15+ års erfaring med netop dette, hvor vi i både  tele- og mediebranchen har leveret moderne og innovative løsninger, der imødekommer de konstant stigende forventninger, forbrugere har til digitale medier. 

Vi har leveret apps og systemer, der bliver brugt af millioner af brugere, der streamer film, hører musik eller læser e-bøger. Da disse systemer er helt kundenære, vil de altid være funderet på jeres behov for nem adgang til transparent og relevant data om kundeadfærd; data, som gør jer i stand til at tilbyde en optimal kundeoplevelse.

Legacyfri og standardsystemer

De applikationer og platforme, vi leverer, er fremtidssikret, idet vi aldrig anvender omfattende ”one size fits all” legacy software. Vi bruger altid moderne og åbne teknologier, som sikrer, at I aldrig bliver låst til en leverandør. Vi har en agnostisk tilgang til teknologivalg, hvor vores anbefalinger altid har jeres behov i centrum. Ved brug af ’Composable Enterprise’ principperne kombinerer og tilpasser vi standardplatforme og genbrugelige komponenter til jeres behov, så I differentierer jer i forhold til konkurrenterne og markant reducerer jeres løbende omkostninger og time-to-market på nye forretningstiltag.

Vi har en lang track-record med at løfte vores kunder ud af gamle legacy systemer såsom mainframes, over på nye, moderne platforme – og vi gør det til rette tid og til aftalt budget.

Composable Enterprise

Vil du vide mere?

Armen Nazarian

Manager

arn@netcompany.com