Servicevirksomheder

Netcompany har i de senere år leveret en lang række innovative løsninger til servicevirksomheder, så de kan tilbyde de produkter og services kunderne efterspørger, samtidig med at de øger deres effektivitet og kundefastholdelse.

Netcompany har en unik track-record, når det kommer til at frigøre servicevirksomheder af tunge legacy-platforme. Vi leverer nye, værdiskabende cloud-baserede løsninger der i langt højere grad skaber fleksibilitet til at rykke sig med ændrede markedsbehov samtidigt med at de løbende IT-omkostninger holdes nede.

Servicesektoren beror i høj grad på stærke relationer, hvor evnen til kontinuerligt at udvikle sine ydelser og arbejde sig op i værdikæden hos nøglekunder, er essentielt for at forblive konkurrencedygtig og opnå højere indtjening. Netcompany har i mange år hjulpet førende servicevirksomheder med at udnytte teknologiens muligheder til at blive mere konkurrencedygtige. Der er uanset om servicen ligger inden for ingeniørrådgivning, rengøring, facility management, fitnesscentre, ambulancekørsel eller andre lignende servicebaserede ydelser.

Udvalgte kundecases ▼  

Ressourceplanlægning & field service

Gør service til en strategisk fordel med en stærk Field Service løsning. Netcompany har specialiseret sig i at levere og implementere Microsoft Dynamics 365 Field Service, som tilbyder alt, hvad I har brug for som virksomhed – fra optimeret planlægning af arbejdsordrer, og kompetencestyring til prædiktiv vedligeholdelse.

Med en stærk og integreret Field Service løsning, får jeres kunder en bedre oplevelse, fordi der er styr på aftaler og tidspunkter, materialeforbrug, fakturering og indsigt i den opgave som skal udføres. Planlæggere bliver effektivt understøttet i det daglige med både manuel, assisteret og fuldautomatisk planlægning baseret på tilgængelighed, biler, geografi og kompetencer, mens teknikerne får dynamisk ruteplanlægning og et stærkt værktøj til opgaveudførelse, tjeklister, tidsregistrering og meget mere.

Kontraktstyring (CLM)

Servicevirksomheder har behov for overblik over deres vundne kontrakter samt de kontraktmæssige forpligtelser og muligheder som følger. En kontraktstyringsløsning (Contract Lifecycle Management – CLM) kan sikre overblik over alle jeres kontrakter – fra store entreprisekontrakter til mindre serviceaftaler. Det sikrer, at I får maksimal værdi ud af jeres vundne kontrakter ved at udnytte optioner og opsalgsmuligheder, samt minimere kontraktmæssige risici, da I har fuld kontrol over jeres forpligtelser og compliance. En kontraktstyringsløsning kan også strømline og effektivisere processer omkring kontraktindgåelse og kan derved spare jer tid og sikre kvalitet i jeres kontrakter.

Netcompany har hjulpet en række større servicevirksomheder med implementering af Contract Lifecycle Management løsninger og har den nødvendige forretningsmæssige og IT-mæssige indsigt til at levere denne type løsninger. Vi leverer på de ledende platforme på markedet – Apttus/Conga, Microsoft Dynamics 365 & Office 365 - og vi sikrer, at den implementerede løsning bliver integreret sømløst i de værktøjer, som jeres medarbejdere i forvejen anvender.

Customer Relationship Management (CRM)

Servicevirksomheder lever af nære relationer til deres kunder, og her er et CRM-system nøglen til at opnå et 360⁰-kundeoverblik. Et CRM-system kan give jer følgende fordele:

  • Øget salg hos eksisterende og nye kunder gennem bedre lead og opportunity management
  • Bedre og mere målrettet marketing
  • Fastholdelse af kunder gennem bedre service og responstid

Et CRM-system alene skaber ingen værdi, hvis implementeringen ikke tager udgangspunkt i netop jeres forretningsbehov. Med vores omfattende erfaring fra servicebranchen og et konsekvent fokus på forretningsværdi, har vi opnået en unik track-record i at levere CRM-systemer, der skaber vedvarende værdi for vores kunder.

ERP & Afregning

Servicevirksomheder har behov for præcis og rettidig fakturering. Vi tager ansvar for en succesfuld ERP-implementering, hvor vi sikrer præcis tidsregistrering, expense management, og projektstyring; funktioner, som er afgørende for  servicevirksomheder.

Netcompany adskiller sig fra de øvrige ERP-leverandører på markedet ved at tænke ERP ind i en større IT-mæssig sammenhæng. Vi har fokus på, at ERP-løsningen ikke bliver en stor monolit, som sløver alle fremtidige IT-initiativer, men i stedet bliver en effektiv løsning, som har fokus på de dele som ERP gør godt. Vi leverer vores ERP-løsninger på Microsoft Dynamics 365 (Finance & Operations, Business Central, AX og NAV) og kan levere afregning via moderne billing-platforme - heriblandt Netcompany Billing, som er vores højagile cloud-baserede afregningsløsning. Løsningen er modulær, fleksibel, integrerbar, har lave driftsomkostninger, og sikrer at I ikke er bundet op til en specifik leverandør.

Kundeportaler

Et af de steder, hvor I gennem digitalisering kan differentiere jer, er på selve niveauet af jeres service. Vi har i mange år leveret innovative kundeportaler og selvbetjeningsløsninger til servicebranchen, som udgør kernen i den optimale kunderejse. De sikrer, at jeres kunder hurtigt kan få overblik over deres eksisterende ydelser, samt tilkøbe nye. Altsammen understøttet af en stærk dataindsigt.

Vi sikrer, at kundeportalen bliver bygget ovenpå teknologier, der konstant kan måle de behov, der opstår for jeres kunder gennem adfærdstracking, så ny funktionalitet kan bygges og leveres til kunderne på kort tid.

Dataindsigt og AI

Jeres virksomheds mange IT-systemer er en guldgrube af data. Den rigtige udnyttelse giver indsigt og grundlag for kvalificerede beslutninger og innovative muligheder, der kan differentiere jer fra konkurrenterne. Netcompany leverer legacy-frie dataplatforme, der automatiserer dataprocesser og udnytter kunstig intelligens til at gøre jeres virksomhed mere datadrevet og på forkant med jeres kunders adfærd, så de rigtig services kan tilbydes.

Som markedsledende leverandør af AI-løsninger, kan vi også hjælpe jer med at sænke jeres klimaaftryk. For eksempel kan vi med avancerede sensorer og machine learning styre varme og ventilation, så den automatisk tilpasses efter, hvor mange personer, der opholder sig i bygningen.

Data og AI løsninger

Vil du vide mere?

Mehdi Mothaghiani

Partner

mem@netcomapny.com