Industri & Produktion

Øget globalisering og digitalisering skaber store forandringer hos de fleste industri- og produktionsvirksomheder. Mange ser store muligheder for at levere både innovation og effektivisering på grundlag af digitalisering og automatisering, men det forudsætter, at der tænkes i helt nye baner, hvor virksomhedens systemhjerte, ERP-systemet, omkranses af nye og mere agile strukturer. Brugen af moderne teknologi og automatisering er i denne sammenhæng essentiel.

Netcompany kan hjælpe jer med konkrete løsninger, som skaber differentiering gennem innovation og automatisering. Løsningerne tager udgangspunkt i jeres kunders og samarbejdspartneres behov, hvor I sandsynligvis oplever et øget pres for at opbygge B2B kundeoplevelser med muligheder for selvbetjening, e-commerce og tæt integration.

Netcompany kan hjælpe med at opbygge eller udbygge jeres digitaliseringslag med blandt andet mobilapps, omnichannel e-handel, kundeservicesystemer, agil processtyring, kontraktstyring, dokumenthåndtering, IoT og beslutningsstøttesystemer. Løsningerne bygges som lag udenom jeres eksisterende ERP-system, hvilket åbner for agilitet og samtidig sikrer at ERP-systemet kan holdes tæt på standard.

Vi udfordrer konstant vores kunder på, hvordan den nyeste teknologi kan skabe forretningsfordele. Et eksempel er Internet-of-Things og Cloud-teknologier, som åbner for etablering af nye digitale servicekoncepter og partnerskabsmodeller.

Udvalgte kundecases ▼  

ERP

Netcompany adskiller sig fra de øvrige ERP-leverandører på markedet ved at tænke ERP ind i en større IT-mæssig sammenhæng. Vi har fokus på, at ERP-løsningen ikke bliver en stor monolit, som sløver alle fremtidige IT-initiativer, men i stedet bliver en effektiv løsning, som har fokus på de dele, som ERP gør godt.

Vi leverer vores ERP-løsninger på Microsoft Dynamics 365 (Finance & Operations, Business Central, AX og NAV) og kan levere afregning via moderne billing-platforme - heriblandt Netcompany Billing, som er vores højagile cloud-baseret afregningsløsning. Løsningen er modulær, fleksibel, integrerbar, har lave driftsomkostninger, og sikrer at I ikke er bundet op til en specifik leverandør.

Omnichannel e-handel

På den ene side åbner globaliseringen op for giganternes indtog i lokalmarkedet, men samtidig åbnes døren for jeres virksomheds evne til at nå kunder over hele kloden. Derudover fremtvinger konkurrencen et fokus på at give jeres kunder den bedst mulige e-handelsoplevelse, der differentierer netop jer fra konkurrenterne. Hvad end det er B2B, B2C, B2A eller D2C kan vi hjælpe jer med at opnå bedre kundeforståelse og levere stærke, personaliserede oplevelser - globalt.

Vores brede erfaring med forretningskritiske handelsplatforme giver os muligheden for at udfordre jeres virksomheds nuværende løsning samt at give jer adgang til en lang række værdiskabende features, der i stort omfang kan øge jeres online omsætning.

Kundeservicesystemer

God kundeservice starter med den rette kultur, hvor medarbejdere er motiverede og passionerede for at give kunderne den rette service og oplevelse omkring jeres virksomhed.

Dernæst handler det om at give medarbejderne de rette værktøjer og data til at kunne løse de serviceopgaver, der kommer ind – hurtigt og effektivt. Med den rette platform kan I opnå en klar forbedring af både kvaliteten og effektiviteten af jeres kundeservice og dermed sikre loyale kunder, der forbliver loyale.

Netcompany er specialister i at levere kundeserviceplatforme, der via et 360-graders kundeoverblik gør det muligt at yde god kundeservice. Vi leverer oftest på de to markedsledende standardplatforme: Microsoft Dynamics 365 CE/CRM og Salesforce.

Kontraktstyring - CLM

Mange virksomheder har et stort behov for at oprette, administrere og sikre stærk governance omkring kontrakter inden for salg, service og indkøb. En investering i en stærk og velintegreret CLM-platform kan hurtig tjene sig selv hjem igen, da jeres virksomhed mere effektivt kan sikre, at kontrakter udnyttes taktisk og proaktivt, samt at I kan leve op til jeres egne kontraktuelle forpligtelser. Den sikrer også, at betalinger indkræves retmæssigt og rettidigt, mens I samtidig sikrer effektiv overholdelse af forpligtelser mod jeres kunder.

Vi er specialister inden for Contract Lifecycle Management-systemer og leverer moderne og avancerede CLM-standardløsninger inden for områder som energi, transport, sundhed, forsikring, fagforeninger og vindenergi. Vi leverer løsninger på markedsledende standardplatforme som Apttus/Conga og Coupa, og har certificerede specialister inden for alle relevante områder.

Customer Relationship Management - CRM

At være i stand til at skabe et 360-graders kundeoverblik er helt centralt for at levere gode individuelle kundeoplevelser – på tværs af alle jeres digitale og fysiske kanaler. Forretningskritiske CRM-løsninger er vores største erfarings- og fokusområde på grund af den værdi, løsningerne skaber for vores kunder. Agiliteten og den digitale modenhed i jeres forretning løftes til nye højder ved en central platform, der sikrer single source of truth og strømlinede processer på tværs af afdelinger.

Vi leverer løsningerne på de to markedsledende standardplatforme: Microsoft Dynamics 365 CE/CRM og Salesforce.

Data og AI

Jeres virksomheds IT-systemer er en guldgrube af data. Den rigtige udnyttelse giver indsigt og grundlag for kvalificerede beslutninger og innovative muligheder, der kan differentiere jer fra konkurrenterne.

Netcompany leverer legacy-frie dataplatforme, der automatiserer dataprocesser og udnytter kunstig intelligens til at gøre jeres virksomhed mere datadrevet og på forkant med jeres kunders adfærd.

Data og AI løsninger

Internet of Things - IoT

Ligesom IT-systemer kaster data af sig, kan data også indhentes af sensorer og andre små dataopsamlende enheder. Dette kræver datafaglig snilde og teknologisk know-how at håndtere. Ikke mindst kan processen virke uoverskuelig. Med Netcompanys erfaring fra store IoT-projekter, kan vi både rådgive om den rigtige proces og hjælpe med de rigtige kompetencer til implementeringen.

Vil du vide mere?

Mehdi Mothaghiani

Partner

mem@netcomapny.com