Fagforeninger & A-kasser

Med en ledende og fremsynet produktudvikling giver vi vores fagforeninger og a-kasser unikke forretningsmæssige fordele gennem en stabil kerne med modulære add-ons. Kernen Modulus, som er udviklet af Netcompany, er stabil og delt mellem kunderne, og lever op til den gældende lovgivning med en høj grad af automatisering. Omkring Modulus ligger kundespecifikke løsninger som ved brug af standardkomponenter og standardplatforme giver kunderne mulighed for differentiering, fleksibilitet og en hurtig time-to-market.
Netcompany har igennem mange år leveret IT-systemer og IT-konsulentydelser til forbund og a-kasser i Danmark. Forbunds- og a-kasseadministration understøttes og vedligeholdes i henhold til gældende lovgivning i Modulus-systemkomplekset, som i dag anvendes af 14 ud af Danmarks 25 a-kasser.
 

Modulus Core

Centralt i Modulus-systemlandskabet er Modulus Core, en stabil regnekerne, som understøtter den gældende lovgivning samt gennemfører de kritiske beregninger, der sikrer rettidig udbetaling til jeres medlemmer. Moduluskernen, en central workflowkomponent, sikrer overblik over de igangværende processer og en høj automatiseringsgrad ved proaktiv udnyttelse af offentlige registre samt løbende valideringer af de indsendte oplysninger.

Udvalgte kundecases ▼  

Effektiv sagsbehandling

Sagsbehandlingen foretages i kundernes eget sagsbehandlingssystem i Microsoft Dynamics CRM. Dette system sikrer både et overblik over jeres igangværende sager samt effektiv sagsbehandling, som udnytter de arbejdsgange, der er defineret i Moduluskernen. CRM udgør samtidig den enkelte sagsbehandlers overblik over igangværende sager, medlemsoverblik og call-centerfunktionalitet.
Ved medlemskontakt, støttes forbund og a-kasse i valget af ekstra servicetilbud, samt hverve- og fastholdelsesfunktionaliteter.

Sags- og dokumentstyring

Dokumentstyring foretages i Netcompanys førende sags- og dokumentstyringssystem, GetOrganized, som er en overbygning til Microsoft SharePoint. GetOrganized sikrer en effektiv kommunikationsproces, som tager udgangspunkt i jeres Microsoft Office pakke kombineret med en automatiseret journalisering af medlemskommunikation igennem en tæt integration til Microsoft Outlook.

Se løsningen

Booking

Med Netcompanys markedsledende bookingløsning sikrer I, at jeres medlemmer inviteres til de lovgivningsmæssige samtaler. Her stykkes fællessamtaler, personlige samtaler og auditorieforløb sammen til ét forløb, der er målrettet medlemmets behov. Dette er tæt integreret med Outlook, som sikrer imod dobbeltbookinger, så medlemmet kun kan vælge tider, som reelt er tilgængelige.

Selvbetjening

Medlemskommunikationen understøttes igennem selvbetjeningsløsninger, dels baseret på Modulus DMS (Digital Medlems Service), som er Netcompanys intelligente blanketløsning, dels kombineret med målrettede selvbetjeningsuniverser, som understøtter de processer, hvor kommunikationen med medlemmer skal være særligt understøttende, eksempelvis ved indmeldelsen.

Kommunikationsmodul

I en stadig mere mobil verden understøttes medlemmet i den tætte dialog med a-kasse/forbund gennem Modulus kommunikationsmodulet, som er udviklet mobile-first. Modulet udstiller en digital postkasse og al kommunikation forløber på en sikker og GDPR-compliant måde, hvor der ikke udveksles information ukrypteret.

Modulus fællesskab

Hos Netcompany er alle Modulus kunder en del af et kundefællesskab, hvor alle kan deltage i at definere og forme de fremtidige løsninger. Kunderne udveksler løbende erfaringer om, hvordan Modulus implementeres, samt hvordan sagsbehandlingen tilrettelægges mest effektivt. Når flere kunder går sammen om en idé, deles omkostningerne for Modulus udviklingen mellem jer og Netcompany.

Vil du vide mere?

Nikolai Nimann Nielsen

Partner

nnn@netcompany.com