Forsikring, Pension & Bank

Finansielle institutioner er defineret af bits og bytes mere end andre industrier. Netcompany tror grundlæggende på, at især de følgende tre faktorer har stor indflydelse på finansielle institutioners evne til at opfylde deres mål i en digital tidsalder: valg af rette teknologier; den fornødne mængde in-house kompetencer til at drive transformation; og anvendelse af den rigtige operating model.

Ligeledes skal finansielle institutioner bevæge sig væk fra legacy-tunge monolitiske platforme og over til et økosystem med selvstændige, kombinerbare moduler, der muliggør fleksibilitet og handlingsfulde digitale strategier, samtidig med at omkostninger sænkes, og der opnås kortere time-to-market:

“Efterhånden som forretningsbehov ændrer sig, må organisationer være i stand til at skabe innovation hurtigt og tilpasse applikationer på dynamisk vis ved at samle kapabiliteter inde og udenfor virksomheden. For at gøre dette er det vigtigt at organisationer både forstår og implementerer ”composable enterprise” – Gartner, “Future of Applications: Delivering the Composable Enterprise".

Hvis denne transformation ikke gennemføres med en bestemt hastighed, kan en virksomhed ikke opfylde sine KPI’er, da konkurrencevilkårene hele tiden udvikler sig. Med vores brede erfaring med at levere komplekse transformationsprojekter på tværs af mange forskellige virksomheder, kan vi tilbyde jer en sikker fast track til et stærkt digitalt fodfæste i den finansielle sektor.

Udvalgte kundecases ▼ 

Vi er dybt forankret i jeres brance

Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber

Netcompany har leveret police-, salgs- og administrationssystemer til nogle af de største forsikringsselskaber i Danmark. Gennem vores egne standardplatforme, samt stærke samarbejdspartnere - eksempelvis Guidewire og Salesforce - leverer vi løsninger, der transformerer jeres IT-landskab væk fra tunge legacy platforme over på moderne og åbne teknologier.

Her har vores tilgang til store digitale transformationsprogrammer været altafgørende. Vi har udarbejdet og drevet risikominimerende planer, der har sikret en hurtig transformation – til tiden, til aftalt budget og med høj kvalitet. Unikt for Netcompanys tilgang er, at vi tager fuld ansvar for at støtte jeres medarbejdere i omstillingen. Vi højner jeres digitaliseringsniveau gennem et tæt samarbejde og uddannelse i løsningerne. Dermed sikrer vi, at I selv kan drive nye digitale initiativer og fortsat kan levere produkter og services i høj kvalitet.

Pensionsselskaber

Pensionsselskaber

Mange pensionsselskaber har baseret deres IT-landskab på store monolitter, der er skræddersyet til deres forretning, hvilket er omkostningstungt at vedligeholde og udvide. Med Netcompanys pensionsplatform og agile leverancemodel får I en løsning, som er dynamisk og følger med den stigende konkurrence på markedet, men stadig kan konfigureres til netop jeres forretningsbehov.

Platformen indeholder alle nødvendige funktioner og integrationer, såsom Produktopsætning, Digital Post, Nemkonto, CPR, Porteføljeadministration m.m. Herudover automatiserer en intelligent virtuel sagsbehandler jeres sagsbehandling for både simple opgaver og komplekse, tidskrævende processer, så jeres løbende omkostninger reduceres. 
Sammen med en state-of-the-art selvbetjeningsportal, der sikrer den bedste kunderejse og en rapporteringskomponent, der muliggør sammenligning af investeringsstrategiers performance, er Netcompanys Pensionsplatform moderne, fleksibel og fremtidssikret.

Banker

Banker

Netcompany har omfattende erfaring med at levere moderne digitale løsninger til bankverdenen. Vores tilgang er at levere løsninger, der er bygget på åbne og moderne platforme, drevet under et agilt men kontrolleret forløb, frem for udelukkende håndbyggede eller låste off-the-shelf løsninger. Vores DNA sikrer løsninger til tiden, til det aftalte budget med høj kvalitet.

Vi har leveret inddrivelses- og udbetalingsløsninger, der sikrer de økonomiske forhold for banken og jeres kunder; digitale selvbetjeningsløsninger der giver værdi til jeres kunder; rådgiverplatforme; datawarehouses; digital post; og meget mere. Samtidig har Netcompany hjulpet mange af vores kunder ud af tunge mainframe løsninger og over på moderne digitale platforme via en risikominimerende tilgang, der sikrer færrest mulige udfordringer på den digitale rejse. Dette kan vi også gøre for jeres virksomhed.

Digital Transformation og mainframe off-load

Mange store virksomheder har et brændende ønske om at få kickstartet deres digitaliseringsrejse. Fælles for de fleste er dog, at de står overfor en altoverskyggende udfordring, nemlig deres nuværende mainframe. Problematikken ved mainframe-løsninger er som oftest, at den er grundstenen i alle forretningsprocesser og derved udgør det en stor risiko ved udskiftning.

Med dyb brancheindsigt har vi hjulpet virksomheder som jeres med at off-loade deres aldrende mainframe over på nye og moderne platforme. Tilgangen er som regel et discovery forløb, hvor eksisterende forretningsprocesser kortlægges, hvilket udmønter sig i en operationel køreplan for, hvordan processerne bid for bid kan flyttes over på en ny og moderne platform.

Platformene udvælges i tæt samarbejde med jer ved brug af princippet ”best of need”, hvorved nye enten købes eller bygges ud fra behov. Samlet giver det jer en sikker og risikominimeret overgang til et moderne digitalt fundament, som kan løfte jeres virksomhed til nye højder indenfor bl.a. optimerede arbejdsgange, datadreven kultur og en kundecentrisk forretning.

Inddrivelse

Netcompany har bred erfaring med leverance af nye inddrivelsessystemer. Kvaliteten af data på inddrivelsesområdet er kritisk for at sikre, at jeres kunders rettigheder opretholdes, samtidigt med at I kan inddrive de korrekte beløb. Netcompany implementerer derfor løsninger, hvor datakvaliteten er i højsæde gennem nemt tilpasselige regelmotorer og afstemningskomponenter.

Vores store indsigt i inddrivelsesområdet muliggør, at vi kan hjælpe og rådgive jer med at opnå en moderne og datadreven inddrivelsesforretning.

Udbetalinger

Netcompany har udviklet sin egen udbetalingsløsning, der løser mange samfunds- og forretningskritiske funktioner. Løsningen er en standardplatform, der i dag udbetaler over 300+ milliarder kr. årligt, og bruges både i den offentlige såvel som private sektor, grundet dens unikke tilpasningsevne til enhver industri.

Et af kernekomponenterne i løsningen er den stærke procesmotor, som sørger for at alle jeres udbetalinger bliver eksekveret automatisk og rettidigt. Samtidig er den bygget på moderne og åbne teknologier, som muliggør innovation og agil produktudvikling gennem nem og hurtig konfiguration.

Mit.dk - Digital Post Privat

Mit.dk er jeres mulighed for at kommunikere sikkert med jeres privatkunder, andre virksomheder og myndigheder. Mit.dk samler kundernes vigtigste dokumenter fra banken, forsikringsselskabet, kommunen, Skat og lægen i én samlet løsning. På samme måde som telefonnettet, vejene og togene binder os sammen på tværs af landet, sikrer Mit.dk den gode forbindelse mellem virksomheden og jeres kunder, så alle nemt og fleksibelt kan kommunikere med hinanden, uanset tid og sted.

Post er nu for alvor blevet digitaliseret, og de nye muligheder i Mit.dk gør det muligt for jeres virksomhed at indbygge handlinger i kommunikationen til kunden og dermed skabe en hurtigere, nemmere og lettere dialog. Mit.dk er den næste generation inden for digital infrastruktur, hvor post og kommunikation gøres levende. Jeres kunder kan dermed interagere med jeres kommunikation og handle på den i samme sekund, som de åbner den op.anchor

Besøg Mit.dk

Dokument- og Sagshåndtering

Til dokumenthåndtering har Netcompany udviklet GetOrganized, som er en prisvindende ESDH-platform, der fokuserer på den personlige og organisatoriske produktivitet. GetOrganized understøtter basale og komplekse ESDH krav samt en lang række forskellige sagstyper. Platformen indeholder et åbent API, som giver mulighed for integration med diverse registre og fagsystemer og understøtter fuld integration til Microsoft Office og Outlook for dokumenthåndtering og mail journalisering.

Til mere kompleks og procesdrevet sagshåndtering har Netcompany udviklet standardplatformen ’Modulus Sag’, som i dag er i hastig udbredelse blandt større private og offentlige organisationer. Løsningen sætter nye standarder for fleksibilitet og brugervenlighed og kan konfigureres til at matche præcis de behov jeres virksomhed og sågar enkelte medarbejdere har. Modulus Sag indeholder en værktøjskasse med funktioner og features designet til at forenkle jeres arbejdsgange og forretningsprocesser, samt frigøre ressourcer.

Besøg getorganized.net

Data og AI

En datadrevet forretning er i dag en forudsætning for den moderne finansielle virksomhed. Netcompany har igennem årene opbygget spidskompetencer indenfor datahåndtering i banker, forsikringsselskaber og pensionskasser, hvor vi bl.a. har hjulpet kunder med at konsolidere store datasiloer i moderne cloud dataplatforme. Disse øger effektivitet og gennemsigtighed, og medfører store besparelser gennem et simplere systemlandskab.

Vi har opbygget unik erfaring med compliance og data governance i den finansielle sektor, og anvender et udviklingssetup, der skaber transparens i jeres datakvalitet helt ned på brugerniveau. Igennem årene har Netcompany også arbejdet tæt sammen med Finanstilsynet og har derved opbygget forretningsviden, der både dækker finansielle analyser, markedsmisbrug og hvidvask. Netcompany har som den eneste leverandør i Danmark opbygget et system, der dækker alle finansielle indberetninger samt alle transaktioner/handler med finansielle instrumenter relaterede til danske aktører – store datamængder med høj kompleksitet.

Data og AI løsninger

Salgssystemer & Pipeline Management (CRM)

Det er selvsagt af afgørende betydning for jeres virksomheds vækst, at jeres salgsstyrke performer på det højest mulige niveau. Et vigtigt skridt på vejen er et salgssystem, som understøtter en effektiv og velstruktureret salgsproces; en som i realtime skaber overblik over pipeline, hitrater og andre centrale salgs-KPI’er, således at både ledelse og den enkelte medarbejder har det bedst mulige udgangspunkt for at udnytte potentialet fuldt ud.

Netcompany har dyb erfaring med implementering af salgssystemer på markedsførende platforme som Salesforce og Microsoft Dynamics, som gør brug af de nyeste teknologier – for eksempel AI-assisteret udvælgelse og prioritering af leads. Samtidig har vi kompetencerne til at sørge for, at den indsigt, systemet giver, faktisk bliver omsat til værdiskabende procesforbedringer for salgsstyrken.

Digitale Selvbetjeningsløsninger og Customer Engagement

Et af de steder hvor I gennem digitalisering kan differentiere jer, er på selve niveauet af jeres service, hvor der bl.a. er behov for at gentænke den traditionelle kundeservicerådgivning. Vi har i mange år leveret innovative kundeportaler og selvbetjeningsløsninger til banker og forsikrings- og pensionsselskaber, som udgør kernen i den optimale kunderejse og sikrer, at jeres privat- og forretningskunder nemt kan tilkøbe og ændre på produkter, alt sammen understøttet af en stærk dataindsigt.

Vi sikrer at kundeportalen bliver bygget ovenpå teknologier, der konstant kan måle de behov, der opstår for jeres kunder gennem adfærdstracking, så ny funktionalitet kan bygges og leveres til kunderne på kort tid.

Opkrævning og Billing

Jeres kunder fortjener en simpel og korrekt faktura til tiden – hver gang. Den skal også kunne ses og betales via simple og moderne betalingsløsninger gennem automatiske processer. En faktura skal dannes og betales gnidningsfrit uden besvær for kunden – enhver afvigelse eller fejl i billingprocesserne kan hurtigt betyde utilfredse kunder og forårsage en stor belastning for kundeservice.

Vi har derfor taget et opgør med tidligere omkostningstunge afregningsplatforme og komplekse ERP-systemer, og kan tilbyde jer en omkostningseffektiv og cloud-baseret afregningsløsning. Netcompany Billing er modulær, fleksibel, integrerbar, har lave driftsomkostninger, og sikrer at du ikke er bundet op til en specifik leverandør.

Produktudvikling til Forsikring

Netcompany har erfaring indenfor både udvikling af forsikringsprodukter (”greenfield” tilgang) såvel som produktforbedringer (”1:1” tilgang), med fokus på digitalt kundeengagement, iværksættelse af selvbetjeningssystemer, og datafangst fra diverse interne og eksterne kilder. Derudover arbejder vi med forskellige prismodeller og avancerede prisstrukturer ved hjælp af AI og machine learning, hvilket optimerer rentabiliteten ved point of sale.

Ved at bruge MVP (minimum viable product) tilgangen, hjælper Netcompany med at udvikle og forbedre produktindhold, krav til underwriting, og distributionsmodeller.

Netcompany Country Layer til Forsikring

Netcompany Country Layer leverer en standard grænseflade med alle jeres landespecifikke integrationer, hvilket gør implementering og vedligeholdelse simpel, pålidelig, hurtig og omkostningseffektiv. NCCL bliver i første omgang bygget for Danmark, men visionen er at støtte forsikringsselskaber i hele Norden, hvilket er Netcompanys strategiske region.

Centrale fordele:

  • Agnostisk med hensyn til platform og teknologi – Country Layer interagerer med jeres legacy og/eller de standardplatforme, som I har valgt
  • En industristandard for forsikringsselskaber, der giver jer mulighed for at fokusere jeres ressourcer på at udvikle unikke løsninger til jeres kunder, med løbende udvidelse af NCCL for at overholde juridiske, forretningsmæssige og teknologiske krav
  • Væsentlig reduktion af udviklingstid og omkostninger samt risici i komplekse transaktioner
  • Fremtidig omkostningsdelingsmodel kommer til at reducere vedligeholdelsesomkostningerne
  • 24/7 cloud-baseret overvågning leveret under SLA af Netcompany

Vil du vide mere?

Thomas Demant

Partner

tde@netcompany.com