Drift & Applikationsvedligehold

Netcompany udfører rådgivning, hosting og applikationsvedligehold for både større og mindre virksomheder, samt offentlige instanser. Vi tilbyder fleksible aftaler og teknologier, hvor både moderne og mere klassiske driftsydelser leveres – enten i vores eget datacenter, gennem public cloud ydelser eller i en kombination af disse. Vi tager altid udgangspunkt i jeres forretningsbehov, og tilbyder gerne et skræddersyet setup for driftsstøtte, applikationsvedligehold og support, fx i form af hybridløsninger der kan cost- og ydelsesoptimeres.

Der er høje krav til virksomheders IT-driftsorganisation, som bliver mødt af høje sikkerhedskrav, og på en og samme tid, skal være i stand til at omstille sig og tilbyde services, der understøtter virksomhedens målsætninger. Det er en særdeles udfordrende opgave for virksomhedens IT-ressourcer, da der er en forventning om konstant kompetenceudvikling i et voksende antal teknologier med det formål at kunne udnytte teknologiinvesteringerne til fulde og sikre virksomhedens fortsatte udvikling og konkurrenceevne.

Med egne datacentre, der lever op til kravene for nogle af de mest forretnings- og samfundskritiske løsninger, er Netcompany i stand til at drive hele eller dele af jeres virksomheds drift services sikkert ved brug af standardiserede metoder, der tilpasses virksomhedens behov.

Vi indgår i tæt samarbejde med jeres egen driftsorganisation, for at sikre bedst mulig forretningsforståelse og fokus på de vigtige driftskomponenter og rutiner, der ønskes helt eller delvist varetaget af Netcompany. Der arbejdes med fuld transparens, og der kan indgås aftaler om delt ansvar for applikationerne, hvor egne medarbejdere eller 3. parter kan varetage opgaver på systemer, selvom de er placeret hos Netcompany. 

Vi kan levere driftsydelser og forvaltning der kan ISO27001-certificeres, men kan også afvikle drift under mindre regulerede forhold.

Datacenterdrift

Ved at bygge og anvende Netcompanys infrastruktur undgår man at skulle opretholde tekniske kompetencer, der ikke direkte bidrager til forretningen. Netcompany varetager og vedligeholder infrastruktur, herunder storage, backup og hypervisor, i sikre rammer. Forretningskritiske løsninger kan placeres i et georedundant setup, hvor man udnytter den fysiske afstand mellem Netcompanys datacentre.

Digital bæredygtighed

Digital bæredygtighed handler ikke kun om digitalisering af manuelle arbejdsprocesser. Det handler om at øge digital effektivitet på den indkøbte kapacitet. Vi har omfattende erfaring med at optimere digital effektivitet, herunder udnyttelse af vores datacenterhardware. Optimering sker ved regelmæssig og kontinuerlig fokus på udstyr, der har nået slutningen af dets levetid og kan udskiftes til nyere og mere energieffektivt hardware, men også ved at følge op på belastningsgrad samt hvad udstyr anvendes til. Således er intet udstyr tændt, uden at det bidrager til de ydelser, der kommer fra datacenteret.

Infrastrukturen har fokus på automatisering og optimering af vores algoritmer, der automatiserer opgaver af rutinemæssig karakter. Det betyder effektiv og konsistent vedligeholdelse og medvirker til et lavere energiforbrug.

For at udnytte den fysiske installation optimalt er der konstant fokus på virtualisering og på at have højt ydende og sikkert virtualiserede miljøer. Netcompany har en virtualiseringsrate på 95%.

Applikationsvedligehold

Forretningskritiske IT-løsninger kræver vedligehold og videreudvikling for at blive ved med at levere den rette værdi, men for mange virksomheder kan det være udfordrende at bibeholde tilstrækkelig kapacitet og specialviden om egne løsninger og dermed undgå at være afhængig af enkeltpersoner i organisationen.

Vi tilbyder fleksibel applikationsvedligehold, som gør jer i stand til fokusere på at udvikle forretningen med vished om, at jeres løsninger altid understøtter aktuelle forretningsbehov. Netcompany Application Services er jeres adgang til over 200 medarbejdere med dyb kendskab til en bred vifte af teknologier – heriblandt dem I selv anvender, men ligeledes kan vi rådgive om nye platforme.

Vores processer er baseret på ITIL og er understøttet af effektive ITSM-værktøjer. Det gør det muligt for os at arbejde agilt, mens der altid er styr på opgaverne. Vores kunder har fuld gennemsigtighed med overblik over sagsflows, aktuel status på enkeltsager og backlogs. Dette er med til at sikre at Service Level Agreements og aftaler altid overholdes.

Vil du vide mere?

Drift

Torben Arent

Partner

tar@netcompany.com

Applikationsvedligehold

Peter S. Bøttcher

Partner

pb@netcompany.com