Vi støtter et bæredygtigt samfund

I Netcompany er vi dybt investeret i og tager ansvar for at bidrage til den forsatte positive udvikling af vores samfund. Det er vores vision, som førende it-servicevirksomhed, løbende at forbedre og opbygge et stærkt og bæredygtig samfund med succesfulde virksomheder og et bedre liv for os alle.

I vores ESG-rapport for 2019 beskriver vi vores virksomhedspolitikker og ESG-forpligtelser samt vores strategier, mål og aktiviteter til løbende at forbedre implementeringen af FNs Global Compact og dens principper i vores forretningsstrategi og daglige drift.

Vores ESG-rapport indeholder også Netcompany Group A/S' lovpligtige redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2019 i henhold til årsregnskabslovens § 99a, og Netcompany Group A/S' og Netcompany A/S' lovpligtige redegørelser om det underrepræsenterede køn i henhold til årsregnskabslovens § 99b. Derudover indeholder ESG rapporten også Netcompany Group A/S’ CoP rapport (Communication on Progress) vedrørende Netcompanys arbejde med FNs Global Compact og de deri gældende principper.