Velfærdsydelser & Udbetalinger

Med Netcompany som samarbejdspartner ved modernisering og transition af kritiske beregnings- og udbetalingsløsninger får I en erfaren og succesfuld leverandør. Det skyldes blandt andet vores unikke leverancetilgang, som er tilpasset til komplekse løsninger, og hvor dyb domæneforståelse, kontrol og styring samt risikominimering står i centrum.

Netcompany har bred erfaring med design, udvikling, test, transition og drift af samfundskritiske beregnings- og betalingsløsninger. Udover at benytte Netcompanys succesfulde leverancetilgang, er leverancemodellen yderligere beriget med erfaringer fra tidligere leverancer og transitioner indenfor netop beregnings- og udbetalingsløsninger. Erfaringer tæller blandt andet børne- og ungeydelser, boligstøtte, førtidspension, folkepension og kontanthjælp.

Vi leverer løsninger, som efterlever komplekse og skiftende lovgrundlag. Løsningerne vedligeholdes og drives af Netcompany, der påtager sig et end-to-end leveranceansvar og har fokus på rettidig og korrekt udbetaling af ydelser på over 300 milliarder kroner om året. Ydelser, som for en stor del af borgere sikrer selve det økonomiske eksistensgrundlag.

En accelleret start på nye projekter

Vores konkrete leverancer tager udgangspunkt i Modulus Ydelse (MY), som er en tværgående platform udviklet af Netcompany, og som muliggør en accelereret start på nye projekter. Platformen følger et roadmap, som løbende raffineres og som udover tekniske opgraderinger også indeholder tværgående produktionserfaringer fra MY-baserede løsninger.

Denne tilgang sikrer et fundament, der er strømlinet, opdateret og velafprøvet i et beregnings- og udbetalingsdomæne. Det giver også en garanti for, at grundlæggende principper, designmønstre (UX-cockpit), sagshåndtering, services, processer, batch, integrationer, rapportering og API’er genbruges hvorved klassiske problemstillinger i domænet undgås - eksempelvis i forhold til fleksibilitet, skalering, performance, audit trailing, rolle-og rettighedsstyring samt GDPR.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Velfærdsydelser og Udbetalinger

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses en løsning til beregning og udbetaling af velfærdsydelser. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Brian Bahr Christensen

Partner

brc@netcompany.com