Udstedelser af certifikater og beviser

Den offentlige sektor har ansvar for udstedelse af en række certifikater og beviser til borgere og virksomheder. Fra at være fysiske dokumenter og kort, ser vi i stigende omfang en digitalisering af disse udstedelser, så der nu primært udstedes digitale beviser. Netcompany har stået for en lang række af disse digitaliseringsopgaver, som bl.a. har erstattet fysiske kort med mobile app-beviser.

Netcompany har stor erfaring med at levere sikre bevis-løsninger, hvor borgere, virksomheder og myndigheder kan stole på rigtigheden og gyldigheden af indholdet i de enkelte udstedelser.

I de fleste scenarier har man valgt at overgå til rene digitale certifikater, der typisk implementeres som app-baserede beviser, der giver bedre muligheder for at beskytte imod falskneri. Hvis der er behov for fysiske kort, har vi også et løsningssetup, der kan sikre logistikken ved udstedelse og udsendelse.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Udstedelser

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses samfundskritiske udstedelsesløsninger. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Thomas Andersen

Partner

tan@netcompany.com