Sagsbehandling

Lovmedholdelig, korrekt og rettidig sagsbehandling er en af grundstenene i den offentlige forvaltning, hvor digitalisering, automatisering og selvbetjening spiller en større og større rolle. I Netcompany ved vi, at hver forvaltning har specifikke behov. Derfor udvikler vi jeres digitale platform i tæt samarbejde med jeres kompetente fagfolk og brugere. Derudover sikrer vi, at platformen er sikker og intuitiv at bruge, så der frigives tid til sagsbehandling med borgeren i centrum.

Sagsbehandling organiseres og forvaltes forskelligt i de enkelte kommuner og organisationer. Derfor har hver enhed forskellige behov og krav til digital sagsbehandling, administration, kommunikation og borgerselvbetjening. Netcompanys digitale platform til sagsbehandling og fagsystemer – Modulus Sag – er netop derfor udviklet, designet og kvalitetssikret i tæt samarbejde med kompetente fagfolk og brugere, så vores platform og fagsystemer bygget på platformen tager højde for forskellige behov og krav. Og så er den selvfølgelig sikker, moderne og intuitiv at bruge, så der frigives tid til sagsbehandling med borgeren i centrum.
 

Modulus Sag er markedets mest fleksible sagsmotor, som kan tilpasses alle sagsområder

Netcompany har skabt Modulus Sag med udgangspunkt i vores unikke erfaring med og viden inden for systemunderstøttet, offentlig sagsbehandling. Herigennem har vi sikret et komplet overblik over samtlige sager på tværs af fagområder, forvaltninger/organisationer, lovgivninger og systemer - hvad enten du er sagsbehandler, administrativ medarbejder, fagperson eller leder.

Modulus Sag er tæt integreret med fællesoffentlige infrastrukturer og rammeværker og lægger stor vægt på sikker databehandling og fremtidssikrede teknologier, der gør det nemt at vedligeholde og udvikle nye integrationer til systemlandskabet i netop jeres organisation.

Vores platform til digital sagsbehandling er med til at ændre kommunikationen i det offentlige, hvor borgerne har en berettiget forventning om et højt digitalt serviceniveau. Borgeren skal kunne betjene sin egen sag, f.eks. i form af en ansøgning, i en intuitiv, moderne og sikker selvbetjeningsløsning, ligesom du som sagsbehandler skal støttes bedst muligt i din sagsbehandling, så du altid har det nødvendige udgangspunkt for at træffe korrekte og lovmedholdelige afgørelser og beslutninger.

Som leder af et sagsbehandlingsteam oplever du formentlig et konstant stigende behov for digital understøttelse af ledelsesinformation, f.eks. ift. beslutninger om økonomi og ressourcer. Modulus Sag er bygget med et stærkt fokus på intelligent brug af data, hvor du guides i din beslutningsproces vedrørende fordelingen af opgaver, arbejdsbyrde, sagsopfølgning og fristoverholdelse mv. 

I Netcompany er vi med vores Modulus Sag-platform med andre ord med til at frigive tid til jeres kerneopgaver, så fokus altid centreres på borgeren. Platformen er dermed jeres indgang til korrekt, lovmedholdelig og rettidig sagsbehandling. 

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Sagsbehandling

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses en løsning til samfundskritisk sagsbehandling. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Michael Trangeled

Partner

mtr@netcompany.com