Regulativer

I mange lande arbejdes der målrettet på at skabe en mere digitaliseringsklar lovgivning, som både er lettere at gennemskue og nemmere at implementere i de digitale løsninger, der er skabt til at håndtere og understøtte de forskellige indsatsområder. Dog er lovgivningen ofte stadig yderst kompleks, hvilket stiller høje krav til de digitale løsninger, der skal håndtere de fagspecifikke områder.

For at imødegå denne udfordring er det nødvendigt at sikre, at regler og regulativer nemt kan tilpasses løbende i de digitale løsninger, og at reglerne er indlejret i isolerede regelløsninger frem for at være  kodet ind i basisfunktionalitet, der er svær at ændre. Netcompany har i en årrække været en central moderniseringspartner på tværs af den danske offentlige sektor, og leverer en bred vifte af meget regel- og lovtunge fagsystemer. Vi har derfor opbygget en effektiv og solid tilgang til implementering af lovgivning og regulativer, som vi målrettet vil kunne tilbyde i arbejdet med nye eller eksisterende fagsystemer.

Med Netcompany som leverandør og samarbejdspartner får I en leverandør, som har indgående erfaring med at håndtere og implementere kompleks lovgivning i fagsystemer. I en række agile udviklingsforløb har vi arbejdet tæt sammen med vores kunders jurister med henblik på at forenkle og justere lovgivning. På den måde har vi været i stand til at facilitere bedre og billigere lovimplementering i systemer.

Udarbejdelse eller ændring af lovgivning og bekendtgørelser er således oftere og oftere en del af digitaliseringsprojekter. Ved at lade lovgivningsarbejdet indgå i projektet fra start opnår man et bedre match mellem lovgivning og IT-løsning og sikrer samtidig, at IT-løsningen er klar, den dag lovgivningen træder i kraft.

Vi har blik for alle jeres behov i forbindelse med udviklingen af løsningen - hvad enten det gælder specifikke brugere, jurister, som skriver lovgivningen eller andre centrale interessenter.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Regulativer

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses jeres behov. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Thomas Andersen

Partner

tan@netcompany.com