Registre / Open data

En målrettet fællesoffentlig strategi og implementering af et stærkt fællesoffentligt datafundament har placeret Danmark i den absolutte front af offentlig digitalisering globalt. Gennem en stærk grunddata reform har man sikret velstrukturerede og opdaterede data og unikke registre af bl.a. personer, virksomheder og bygnings-/ejendomsdata. Åbne registre, som i høj grad har effektiviseret bl.a. bolighandel, finanstransaktioner og alarmberedskab på tværs af den private og offentlige sektor.

Vi kan som jeres leverandør, rådgiver og samarbejdspartner bidrage med en stor indsigt i de offentlige registre og de værdifulde data, de indeholder. Netcompany har leveret eller har ansvaret for driften af registre inden for en lang række offentlige områder, såsom Skat, Erhverv, Uddannelse, Sundhed, Domstolene, Bolig, Transport, Miljø, Klima, Energi og Forsyning. Disse data stilles tilgængelige for andre offentlige myndigheder og i et stort omfang for private anvendere.

Med grunddataprogrammet og ved at stille en lang række centrale registerdata gratis til rådighed for private og offentlige anvendere, har Danmark sat de offentlige data på dagsordenen i et omfang, som endnu ikke er set andre steder i verden. Netcompany har været en central leverandør i grunddataprogrammet, hvor vi har leveret de nye autoritative registre. Netcompany er samtidig også selv en stor anvender af de offentlige grunddata, som anvendes i stor stil i de løsninger, vi udvikler og driver for vores kunder.

Det betyder, at I med Netcompany som leverandør både får en samarbejdspartner, som har indsigt i hvor og hvordan data skabes, samt hvordan de bringes i anvendelse i lige præcis jeres løsning.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Registre og Open data

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner, der ligger i domænet for offentlige registre. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Thomas Andersen

Partner

tan@netcompany.com