Inddrivelse & Refusion

Alle skuldre er med til at løfte, og det er din opgave at sikre, at byrden bæres retfærdigt af alle. Som opkrævnings- eller inddrivelsesmyndighed er du ikke blot med til at sikre finansiering af velfærd – du er ansvarlig for at opretholde skattemyndighedens troværdighed overfor samfundet. Dette kan Netcompany hjælpe dig med.

Samfundets tillid til skattemyndighedens understøttelse af retfærdig fordeling bunder i, at den enkelte holdes ansvarlig for at bidrage til fællesskabet. Med Netcompanys unikke indsigt i systemunderstøttet opkrævning, gældsinddrivelse og refusion får du den bedst mulige samarbejdspartner til at bringe balance i borgeres og virksomheders gæld til de offentlige fordringshavere.

Området er karakteriseret ved en kompleksitet i integrationslandskab og lovgivning, hvor de færreste leverandører kan være med. Ingen kan dette bedre end Netcompany.

Netcompany har til de danske skattemyndigheder med succes og positiv offentlig omtale leveret:

  • Automatiseret inddrivelse af offentlig gæld gennem bl.a. lønindeholdelse og modregning i udbetalinger fra det offentlige med respekt for den enkelte borgers betalingsevne.

  • Automatiseret refusion til fordringshaverne med et underretningsspor på gældens bevægelser samt refusion af overskydende beløb til gældfrie borgere og virksomheder.

  • Data og indsigt til produktionsstyring af indsatser, der maksimerer provenu ud fra fordringsmassens sammensætning vejet efter tilgængelighed i sagsbehandlingen.

  • Dokumentation og undervisning af brugere.

 
Med Netcompany som din totalleverandør, vil din myndighed profitere af den unikke viden og indsigt, som vi har inden for et af de mest komplekse domæner inden for inddrivelse og refusion. 

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Inddrivelse og Refusion

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner, der ligger i domænet for inddrivelse og refusion. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Lars Langer

Partner

lla@netcompany.com