Indberetning

Selvbetjening for virksomheder og borgere er central for digitaliseringen af et samfund. Men indberetningsløsningerne bliver kun en succes, hvis de er forståelige og nemme at anvende for brugerne. Med Netcompany som samarbejdspartner, får I en IT-leverandør, der sætter brugeroplevelse helt forrest, og som ved hvad man skal være opmærksom på, når man bygger indberetningsløsninger til borgere og virksomheder.

Selvbetjeningsløsninger for virksomheder og borgere bliver kun en succes, hvis de er forståelige for dem, der skal benytte sig af dem. Derfor er det afgørende, at brugeroplevelsen og brugervenligheden er i fokus, når man udvikler indberetningsløsninger. Der er mange elementer, som indgår i brugervenlige løsninger. Nogle af de mest centrale er overskuelighed, forståelig sprogbrug, samt retvisende og tilpassede vejledninger og guider.

Brugervenlig indberetning giver samtidig en god kvalitet af de data, der indberettes. Dette er med til at sikre, at den efterfølgende behandling af oplysningerne bliver så effektiv som muligt. Det betyder også, at andre parter kan stole på den data, de får udstillet, og dermed kan træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af datagrundlaget.

Med Netcompany som leverandør, får I en samarbejdspartner med stor erfaring med at udvikle og forbedre indberetningsløsninger, og som har konsulenter med speciale i brugeroplevelser og brugervenlighed. Ved at involvere kunder, brugere og andre interessenter, sikrer vi brugervenligheden i de indberetningsløsninger, vi udvikler sammen med jer.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Indberetning

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de selvbetjeningsløsninger, vi kan udvikle til at imødekomme jeres og jeres brugeres behov. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Thomas Andersen

Partner

tan@netcompany.com