Sundhed

Øget digitalisering udgør et kæmpe potentiale i sundhedssektoren. Hvor der længe har været en vis tilbageholdenhed i forhold til at modernisere sektoren, har vi med COVID-19-pandemien set et markant øget fokus på digitalisering. Ligeledes ser vi i stigende grad en prioritering af initiativer som sundhedsapps, telemedicin og effektiv anvendelse af sundhedsdata.

Netcompany er en central leverandør og samarbejdspartner inden for digitale løsninger til sundhedssektoren. Vi har indgående erfaring med at levere nyskabende løsninger, der understøtter fremtidens sundhedsvæsen og skaber sammenhæng, lighed og tryghed på tværs af borgere, sundhedspersonale og administration.

Blandt Netcompanys centrale leverancer og fokusområder kan bl.a. nævnes:

Centrale sundhedsportaler til borgere

Den danske sundhedsportal Sundhed.dk giver borgere adgang til alle deres personlige sundhedsoplysninger, herunder recepter/medicin, behandlinger/journaler, sundhedscertifikater, aftaler mv. Portalen giver adgang til brede og dybe sundhedsinformationer, der valideres og vedligeholdes af sundhedspersonale. Sundhed.dk fremstår som en af verdens mest unikke samlende sundhedsportaler, og Netcompany har været en central samarbejdspartner under opbygningen og vedligeholdelsen af platformen.

Læs mere om sundhed.dk

Sundhedsdata og beslutningsstøtte

Netcompany samarbejder bredt med danske regioner og den danske stat om sundhedsdata, beslutningsstøtte og kunstig intelligens. Vores sundhedsdatametode sikrer, at vi hurtigt får etableret machine learning og kunstig intelligens, så der skabes værdi for sundhedsfaglige og administrationsmedarbejdere på hospitalerne.

Vi har bl.a. udviklet løsninger, der overvåger udskrivninger og forbrug af psykofarmaka og antibiotika, samt større projekter inden for personlig medicin.

Telemedicin

Telemedicin udgør et kæmpe potentiale for sundhedsvæsenet. Telemedicin er, sammenlignet med fysisk fremmøde/ indlæggelse, både mere tilgængeligt og ofte også foretrukket af borgere. Netcompany er leverandører på nye og banebrydende telemedicin-løsninger udviklet i tæt samarbejde med førende forskere.

Sundheds-apps

Netcompany har under COVID-19-pandemien været en foretrukken leverandør af centrale sundheds-apps inden for bl.a. kontaktopsporing, herunder appen Smittestop, der i begyndelsen af 2020 var downloadet af ca. 3 millioner brugere i Danmark og Norge.

Netcompany har også udviklet et digitalt COVID-19-pas – et essentielt værktøj til genåbningen af samfundet efter nedlukning som følge af pandemien. Der ligger et stort potentiale i sådanne løsninger - også på mange andre områder i sundhedssektoren.

Læs mere om Coronapasset

Innovative sundhedsløsninger med kort time-to-market

Netcompany leverer digitale platforme inden for sundhed hurtigt, sikkert og kvalitetsbevidst. Vi har et stort team af særdeles erfarne IT-konsulenter med speciale i digitale løsninger til sundhedssektoren. Med dyb indsigt i sundhed og stærke tekniske kompetencer skaber vi unikke og innovative sundhedsløsninger, der sætter borgere og sundhedsprofessionelle i centrum.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Sundhedshedsområdet

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner hos en sundhedsmyndighed. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsningerne

Vil du vide mere?

Thomas Koefoed

Partner

tsk@netcompany.com +45 2510 1270