Social- & Indenrigsanliggender

Hvordan sikrer I som kommunal/offentlig socialforvaltning, at I kan tilbyde den helt rigtige sociale indsats, så ydelsen til den enkelte borger er så målrettet og effektiv som muligt? Med Netcompany som samarbejdspartner og leverandør får I adgang til markedets stærkeste metode, unik indsigt og velafprøvede digitale løsninger, der hjælper og støtter udsatte borgere – børn, unge og voksne – i en ny kultur, hvor myndigheder og udøvere arbejder tæt sammen med borgere og pårørende i centrum.

En digitaliseret og moderne IT-understøttelse af social- og indenrigssektoren er fundamental for kommunernes/organisationernes lovpligtige forvaltning og nødvendige dokumentation. Det skyldes, at det er helt afgørende, at den socialfaglige systematik og metodik, f.eks. i relation til sagens åbning, oplysning, vurdering, afgørelse, lovpligtige frister, bestilling af social indsats og opfølgning, håndteres og administreres helt i overensstemmelse med centrale/lokale regler og politiske beslutninger.

Netcompany har igennem en årrække været en central leverandør inden for digitalisering og modernisering af de danske sociale velfærdsløsninger, der udgør et centralt fundament for et moderne velfærdssamfund.

Sociale ydelser

Vi har leveret hovedparten af de løsninger, der årligt sikrer udbetaling af over 300 mia. danske kroner i sociale ydelser inden for b.la. folkepension, boligstøtte, familieydelser og kontanthjælp. Moderniseringen har betydet milliardbesparelser for den offentlige sektor og har samtidig givet danske borgere mærkbart forbedrede tjenester i forbindelse med ansøgning og udbetaling af de enkelte ydelser.
 

Modulus Socialplatform til udsatte børn og voksne

Over hele Europa er der store udfordringer med effektivt at understøtte medarbejderne i deres arbejde med at finde og hjælpe udsatte børn, unge og voksne. Flere millioner børn er dybt afhængige af den daglige støtte og support fra sagsmedarbejdere, som har brug for effektive værktøjer, der gør det muligt for dem at fokusere på at hjælpe frem for at registrere.

Med vores Modulus Social-platform, som anvendes bredt både i Danmark og Norge, sikrer vi nytænkning såvel som korrekt og lovmedholdelig sagsbehandling, der i langt højere grad sætter klienten i fokus.

Platformen sikrer, at I som myndigheder fremstår som én samlet, professionel enhed overfor borgeren. Modulus Social tilbyder herunder en samlet handleplan for socialt udsatte borgere med borgeroverblik, medicinmodul og ydelsesoverblik.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Socialområdet

Vores mange eksempler på moderne, lovmedholdelig og sikker digital understøttelse af borgervendte opgaver, sociale ydelser og indsatser, præsenteres i Netcompanys Govtech Framework. Karakteristisk for dem alle er, at de frigiver dyrebar tid til kerneopgaverne – både for medarbejdere og ledere - så fokus altid centreres på en samlet indsats og plan for borgeren.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Michael Trangeled

Partner

mtr@netcompany.com