Klima & Energi

FN har på tværs af 196 lande opsat en række ambitiøse klimamål, som kræver hurtig handling og lokale indsatser. I Danmark er der bl.a. vedtaget en bindende klimalov med et mål om 70 pct. reduktion af drivhusgas-udledninger inden 2030. Netcompany har en målrettet strategi om at støtte op om FN’s klimamål gennem udvikling af nye digitale løsninger, der kan sikre energioptimering og skabe incitament til borgere og virksomheder om at nedsætte deres forbrug.

Stærk udnyttelse af data

Moderne og solide IT-løsninger spiller en afgørende rolle, når myndigheder skal understøtte bæredygtighed og opfylde nationale og globale klimamål. Med Netcompany som samarbejdspartner, får I adgang til unik indsigt i de løsninger, den data og den lovgivning, som definerer klima- og energiområdet.

Netcompany kan hjælpe jer med alle typer af løsninger inden for klima og energi. Vi har et bredt overblik over områdets løsninger og data, samt hvordan de kan bidrage til værdiskabelsen i nye løsninger, og har bl.a. leveret autoritative registre, administrative sagsbehandlingsløsninger, selvbetjeningsløsninger m.m.

Netcompany har markedets stærkeste kompetencer indenfor grund- og registerdata, og vi er eksperter i at udnytte blandt andet kunstig intelligens til at få maksimalt udbytte af data, når I skal sikre en effektiv energioptimering.

Brugerunderstøttende registerløsninger

Netcompany udvikler digitale platforme direkte sammen med jeres faglige og tekniske medarbejdere, så de er klædt på til at understøtte systemerne i det daglige arbejde. Vi forstår, at det er de manuelle sagsgange, der optager tiden i det daglige arbejde. Vi har derfor stort fokus på automatisering og beslutningsstøtte i de løsninger, vi udvikler.
 

Optimering og håndtering af affald

Netcompany har i en årrække arbejdet med en effektiv digitalisering af affaldshåndtering. Vi har udviklet løsninger, der i dag anvendes af en række af de største danske kommuner. Løsningen håndterer alle aspekter af affaldshåndtering lige fra aftalehåndtering over tømning til afregning.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Klima og Energi

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner hos en klima- og energimyndighed. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Thomas Andersen

Partner

tan@netcompany.com