Erhverv

De offentlige myndigheder på erhvervsområdet skal sikre, at virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende får optimale rammer til at skabe vækst og innovation samtidig med, at gældende regler og regulativer overholdes på en måde, der ikke giver virksomhederne unødige administrative byrder.

Netcompany har i årevis været en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med at modernisere og udbygge danske erhvervsmyndigheders centrale fagsystemer og registre. En modernisering, som både har skabt offentlige effektiviseringer og bedre og billigere services til landets virksomheder.

På erhvervsområdet har vi leveret en række samfundskritiske løsninger såsom selvbetjening til virksomheder og borgere, sagsbehandling til offentlige myndigheder, og portaler med data og integrationsløsninger.

Vi forstår vigtigheden af løsninger, der imødekommer erhvervsområdets store behov for selvbetjening, centrale registre, kontrol af store datamængder og en effektiv sagsbehandling, samt udstilling af de mange indsamlede data.

Netcompany har bl.a. været en central samarbejdspartner i moderniseringen af den danske erhvervsstyrelses løsninger. Vi har stor indsigt i de centrale aspekter i løsningerne, som skal håndtere store mængder af data – data som skal valideres og analyseres i forhold til at sikre rigtigheden af de oplysninger, der indsendes og efterfølgende udstilles.

Vi har et bredt overblik over områdets løsninger og data, samt hvordan de kan bidrage til værdiskabelsen i nye digitale initiativer.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Erhvervsområdet

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner hos en erhvervsmyndighed. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Thomas Andersen

Partner

tan@netcompany.com