Bolig & Bebyggelse

Mange funktioner i samfundet er afhængige af smidig adgang til pålidelige oplysninger om grunde, bygninger, boliger og adresser. Bolighandel, nybyggeri, skatteopkrævning, udrykninger, post- og varelevering er blot nogle af de stadig flere sektorer, funktioner og systemer, der har brug for præcise, opdaterede og valide data.

Bolig- og bebyggelsesområdet berører alle dele af samfundet, hvilket stiller særlige krav til involvering af alle parter, når der skal udvikles digitale løsninger til området. Vi har leveret og driver en lang række kritiske løsninger til dette område. Løsninger, som er kritiske for såvel borgere, som virksomheder, kommuner, regioner og staten.

Vi har bl.a. været en central leverandør i moderniseringen af det danske Ejendomsdataprogram, og bidrager som samarbejdspartner på digitale løsninger inden for bolig og bebyggelse med en unik indsigt i de løsninger, den data og den lovgivning, der definerer området.

I vores arbejde med digitale platforme inden for bolig og bebyggelse har vi særligt fokus på at inddrage brugere, kunder og centrale interessenter så tidligt i projekterne som muligt. Formålet med den tidlige inddragelse er at sikre, at løsningerne opfylder alle relevante behov, hvad end det er en borger, der skal opdatere et register eller ansøge om en ydelse, eller en kommunal sagsbehandler, der skal behandle en byggesag eller oprette en ny lokalplan.

Netcompany kan hjælpe jer med alle typer af løsninger inden for bolig og bebyggelse. Vi har et bredt overblik over områdets løsninger og data, samt hvordan de kan bidrage til værdiskabelsen i nye løsninger. Vi har bl.a. leveret autoritative registre, administrative sagsbehandlingsløsninger, selvbetjeningsløsninger og boligydelsesløsninger.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Bolig og Bebyggelse

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner hos en bolig- og bebyggelsesmyndighed. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Thomas Andersen

Partner

tan@netcompany.com