Intern support

Interne systemer i det offentlige er helt centrale, når det kommer til at sikre effektiv sagsbehandling og velfungerende intern håndtering af medarbejderstaben. I Netcompany sikrer vi, at interne systemer bygges med jeres medarbejdere i fokus, og at sagsgangene gøres effektive og intuitive. Vores mange erfaringer inden for effektive og moderne sagsbehandlingsløsninger sikrer værdifulde tidsbesparelser, så der frigøres maksimal tid til at varetage de borgernære opgaver.

I Netcompany har vi opbygget en helt unik kapacitet til at bygge systemer, der er skræddersyede til vores kunder. Der findes i dag et hav af standardplatforme, der prøver at ramme meget bredt, hvilket ofte medfører, at processerne ikke løses fuldstændigt, eller at det bliver for kompliceret og besværligt at benytte systemerne.

Med Netcompanys metode sikrer vi, at medarbejdere får mulighed for at benytte specialtilpassede platforme, idet vi samtidig høster frugten af genbrug.

Vores erfaring med at udvikle govtech-løsninger inden for bl.a. intern sagsbehandling, økonomi, løn og datavarehuse gør, at vi kan genbruge komponenter og effektivt og hurtigt udvikle en platform, der imødekommer jeres specifikke behov. På den måde kan der frigøres tid til, at jeres medarbejdere kan fokusere på deres kerneopgaver.

Vi indtænker altid data i vores interne support-løsninger. For hver sagsgang skal der være en klar metrik, der indikerer, hvor god understøttelsen af området er. Det opnår vi bl.a. ved at kigge på dimensioner som hastighed, tilfredshed og kvalitet. På den måde kan vi i samarbejde med jer kontinuerligt forbedre platformene og optimere jeres interne systemlandskab.

GetOrganized portal

GetOrganized som målrettet offentlig ESDH-platform

Vores GetOrganized ESDH-platform er i dag udrullet i en række danske styrelser og kommuner. Platformen sikrer smidig håndtering af sager og dokumenter i direkte samspil med Microsoft Office-pakken og Outlook, hvilket gør, at journalisering sker automatisk som led i naturlige arbejdsgange.

GetOrganized giver en bedre registreringsdisciplin, som er indbygget i og håndhæves af systemet, uden at brugerne oplever det som bureaukratisk eller irrelevant. Resultatet er, at dokumenter og viden nemt kan genfindes, og at fremsøgning af sager og dokumenter bliver let som en leg.

Besøg getorganized.net
Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Intern support

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses jeres behov. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Per Stilling

Principal

psc@netcompany.com