Netcompany publicerer kvartalsregnskab for Q4 2021 og årsregnskab for 2021

Netcompany rapporterer en stigning i omsætning på 27% og realiseret margin på 21,8% i 2021 – i overensstemmelse med forventningerne.

I Q4 2021 voksede omsætningen i Netcompany i konstante valutaer til DKK 1.140,8 mio. – tilsvarende en vækst på 47,6% sammenlignet med Q4 2020. I rapporterede valutaer voksede omsætningen med 49,1%. 37 procentpoint af den samlede omsætningsvækst var ikke-organisk, og relateret til opkøbet af Intrasoft International S.A.

Den justerede EBITDA var DKK 238,4 mio. i overensstemmelse med resultatet i Q4 2020. Justeret EBITDA margin for Netcompany Core1 var 24,3% og 9,7% for Netcompany-Intrasoft.

Den justerede EBITA var DKK 210,3 mio. i Q4 2021 sammenlignet med DKK 223,5 mio. i Q4 2020. Justeret EBITA margin var 18,3% inklusiv resultatet fra Netcompany-Intrasoft, hvilket udvandede margin med 3,6 procentpoint.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Netcompany Core voksede med 513 fra 2.996 i Q4 2020 til 3.509 i Q4 2021, hvor opkøbet af Intrasoft tilføjede yderligere 2.862 fuldtidsansatte. Hele koncernen havde 6.380 fuldtidsansatte i slutningen af 2021.

For det fulde år realiserede Netcompany en samlet omsætningsvækst på 27,9% i rapporterede valutaer, hvilket resulterede i en samlet rapporteret omsætning på DKK 3.623 mio. for året. I konstante valutaer voksede omsætningen med 27% - I overensstemmelse med vejledningen for året – hvor af 10,1 procentpoint var ikke-organisk, relateret til opkøbet af Intrasoft International i 2021.

Den justerede EBITDA for 2021 for koncernen var 24,2%, hvilket var en anelse over vejledningen. Den justerede EBITDA for Netcompany-Intrasoft var 9,7% hvilket var over vejledningen. Justeret EBITA for Netcompany Core var 23,1% - i overensstemmelse med vejledningen.

Frit cash flow for året var DKK 408 mio. sammenlignet med DKK 557 mio. i 2020. Normaliseret cash conversion ratio var 94,3%. Likvide midler steg med cirka DKK 100 mio.

Den forventede omsætning for 2022 steg med 79,4% til DKK 3.824,8 mio., sammenlignet med DKK 2.131,7 mio. for 2021. Netcompany Core står for DKK 2.488,1 mio. hvilket er en stigning på 16,7% sammenlignet med 2021. Netcompany-Intrasoft står for DKK 1.336,6 mio.

For 2022 forventer Netcompany en omsætningsvækst i konstante valutaer på mellem 48-56%, hvoraf 13-18 procentpoint forventes at være organisk.

Den justerede EBITDA margin forventes at blive over 20% og den justerede EBITA margin for Netcompany Core forventes at blive over 23%.

"Jeg ser meget positivt på 2022. Netcompany står stærkt positioneret til fortsat at lede digitaliseringen af samfundet. Sammen med vores dygtige medarbejdere vil vi accelerere vores europæiske tilstedeværelse og fortsætte vores arbejde mod at blive Europas førende IT-servicevirksomhed.” 

André Rogaczewski, Netcompany CEO og Co-founder

 

Q4 Performance highlights

  • Omsætningen steg med 49,1% til DKK 1.152,1 mio. i rapporterede valutaer og med 47,6% i konstante valutaer.
  • Organisk omsætning steg med 12,1%.
  • Bruttofortjeneste var 33,5% imod 42,4% i Q4 2020.
  • Justeret EBITA faldt 5.9% hvilket gav en margin på 18,3%.
  • Justeret EBITA margin var 21,8% for den organiske del af Netcompany.
  • Frit cash flow var DKK 134,7 mio.
  • Værdiregulering af investeringen i Holland afspejler et fald i købsprisen og påvirker resultatet positivt med DKK 29,4 mio.
  • Cash conversion ratio var 78%. Korrigeret for værdireguleringen af den betinget købspris og normaliseret for betalt a conto skat var cash conversion ratio på 112,3%.
  • Finansiel gearing, malt som nettorentebærende gæld relativ til 12 måneders justeret EBITA var 2.7.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

André Rogaczewski, CEO, +45 70 13 14 40

Thomas Johansen, CFO, +45 51 19 32 24

Annual report 2021

Download

Interim report Q4 2021

Download

Om Netcompany

Netcompany blev grundlagt i 2000 og har hovedkvarter i København. I dag er vi en international virksomhed med mere end 7400 medarbejdere som arbejder fra 17 forskellige lande. Vi hjælper en bred vifte af kunder med deres digitale transformationsrejser i både den offentlige og private sektor i hele Europa.

Pressehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453