Netcompany publicerer kvartalsregnskab for Q4 2020 og årsregnskab for 2020

Netcompany rapporterer en stigning i omsætning på 15,2% og realiseret margin på 28,9% og fortsat stærkt frit cash flow i Q4 2020.

I Q4 2020, voksede omsætningen i Netcompany i konstante valutaer til DKK 781,6 mio. – tilsvarende en vækst på 16,5% sammenlignet med samme periode sidste år. I rapporterede valutaer voksede omsætningen med 15,2%.

Den justerede EBITA voksede med 24,3% til DKK 223,5 mio. sammenlignet med 179,9 mio. i Q4 2019, tilsvarende en justeret EBITA margin på 28,9%.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte voksede med 528 fra 2.468 i Q4 2019 til 2.996 i Q4 2020, tilsvarende en vækst på 21,4 % - helt organisk.

Frit cash flow forblev stærkt og steg med 78,8% fra DKK 116,8 mio. i Q4 2019 til DKK 208,9 mio. i Q4 2020. 

For det fulde år 2020 realiserede Netcompany en omsætningsvækst på 15,7% og øgede omsætningen til DKK 2.838,6 mio. Den justerede EBITA margin var 26,2%.

Frit cash flow for året steg fra DKK 121,3 mio. til DKK 557,0 mio. hvilket gav en normaliseret cash conversion ratio på 103%.

Den forventede omsætning for 2021 steg med 16,6% til DKK 2.131,7 mio. sammenlignet med DKK 1.827,8 mio. for 2020.

For 2021 forventer Netcompany en omsætningsvækst på mellem 15-20% i konstante valutaer, dog med en grad af usikkerhed relateret til den fortsatte påvirkning af COVID-19. Justeret EBITA margin forventes at være omkring 23-25%.

"I Q4 har vi fortsat leveret høj kvalitet på vores projekter og vundet nye og vigtige projekter i både Norge og Storbritannien, ud over vores vedvarende stærke engagement på det danske og hollandske marked. Således fortsætter vi med at vækste i Q4, og på trods af den udfordrende tid, vi befinder os i, realiseres tæt på 29 % i justeret EBITA margin, i kombination med et stærkt frit cash flow.

Igen i år har vi har haft succes med at tiltrække vigtige og stærke talenter og det er med stor glæde, at jeg endnu engang kan byde 300 nye Netcompany medarbejdere velkommen i det sidste kvartal af 2020, hvilket bringer det samlede antal medarbejdere op på mere end 3.000.

I 2021 vil vi fortsat understøtte den digitale transformation af vores samfund. Vi vil arbejde målrettet for at realisere alle de muligheder, vores vigtige kunder, offentlige som private, står overfor. Jeg er sikker på, at vi er på rette vej og solidt positioneret til at tage skridtet nærmere vores ambition om at blive Nordeuropæisk leder inden for it-løsninger."

André Rogaczewski, Netcompany CEO og Co-founder

 

Q4 Performance highlights

  • Omsætningen steg med 15,2% til DKK 772,7 mio. i rapporterede valutaer og med 16,5% i konstante valutaer.
  • Bruttofortjeneste var 42,4% imod 42,3% i Q4 2019.
  • Justeret EBITA steg med 24,3% hvilket gav en margin på 28,9%.
  • Frit cash flow forblev stærkt og steg med 78,8% til DKK 208,9 mio.
  • Værdiregulering af investeringen i Holland afspejler en stigning i købsprisen og påvirker resultatet negativt med DKK 141,1 mio. 
  • Cash conversion ratio var 893,4%. Korrigeret for værdireguleringen af den betinget købspris og normaliseret for betalt a conto skat var cash conversion ratio på 127,9%. 
  • Finansiel gearing, målt som nettorentebærende gæld relativ til 12 måneders justeret EBITA var 0,6.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

André Rogaczewski, CEO, +45 70 13 14 40

Thomas Johansen, CFO, +45 51 19 32 24

Annual report 2020

Download

Interim report Q4 2020

Download

Om Netcompany

Netcompany blev grundlagt i 2000 og har hovedkvarter i København. I dag er vi en international virksomhed med mere end 7400 medarbejdere som arbejder fra 17 forskellige lande. Vi hjælper en bred vifte af kunder med deres digitale transformationsrejser i både den offentlige og private sektor i hele Europa.

Pressehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453