Netcompany offentliggør halvårsregnskab for H1 2018

Netcompany fortsætter det stærke momentum fra 2017 og Q1 2018 ind i Q2 2018 med en organisk vækst på 36,8%, hvilket ligger godt over målet for den årlige vækstrate i omsætningen på 25% til 30%. Den rapporterede stigning i omsætningen lå på 66,2% når det seneste opkøb i UK inkluderes, hvilket resulterer i en rapporteret stigning i omsætningen på 60,5% over de første 6 måneder af 2018.

Virksomheden vandt nye kontrakter i bade den private og offentlige sektor og den forventede omsætning er opjusteret, hvilket reflekterer den fortsatte efterspørgsel efter Netcompanys løsninger på tværs af alle segmenter og lokationer. Integrationen af Netcompany Norge forløber som planlagt. Ligeså gør integrationen af Netcompany UK, som blev fremskyndet igennem Q2. 

Den ekstraordinært høje vækst i Denmark og Norge kan, til en hvis grad, tilskrives anvendelsen af eksterne freelancere, som i kombination med den højere-end-forventede vækst i UK, udvander de forventede marginer for det fulde år. Som følge deraf ligger forventningen til justeret EBITA margin i den lave ende af ‘guided range’.

Netcompany gik på Børsen d. 7 juni. Efterspørgslen efter aktien blev overtegnet adskillige gange og interessen i selskabet var stor.
 

Performance highlights for de 6 første måneder af 2018

 • Omsætningen steg med 60,5%, hvoraf organisk vækst udgjorde 34,4%, til DKK 1.019,6 mio. i rapporterede valutaer og den steg med 61,1% i konstante valutaer.
 • Den justerede EBITA margin var 24,2% i rapporterede valutaer og 24,2% i konstante valutaer sammenlignet med 26,7% i rapporterede valutaer i H1 2017.
 • Resultatet før skat faldt med 17,1% til DKK 65,0 mio. i rapporterede valutaer og med 16,2% i konstante valutaer.
 • Den forventede stigning i omsætningen i regnskabsåret 2018 steg fra DKK 1.170,0 mio. i begyndelsen af januar 2018 til DKK 1.675,9 mio. i begyndelsen af juli 2018, hvoraf DKK 1.019,6 mio. afspejlede realiseret omsætning i H1 2018.
 • Frit cash flow forblev stærkt og steg fra DKK 93,5 mio. i H1 2017 til DKK 158.6 mio. in H1 2018, hvilket gav en cash conversion ratio på 68,2% sammenlignet med 53,6% i den samme periode sidste år.
 • I løbet af Q2 2018 vandt Netcompany adskillige udbud i den offentlige sektor.

 

Outlook for 2018

 • Omsætningsvæksten i rapporterede valutaer forventes at ligge i den høje ende mellem 37% og 42%.
 • Den organiske omsætningsvækst i rapporterede valutaer forventes at ligge i den høje ende mellem 20% og 25%.
 • Den justerede EBITA margin i rapporterede valutaer forventes at ligge i den lave ende mellem 24,5% til 27,5% (var 24,5%-27,5%).
 • Resultatet før skat i rapporterede valutaer forventes at ligge mellem DKK 213 mio. - DKK 282 mio. tilsvarende en margin mellem 11%-14%.
 • Netcompany forventer at valutaudsving vil påvirke den rapporterede omsætning negativt med 0,5%-1,0% (var tidligere positivt sat til mellem 0,5%-1,0%) og rapporterede marginer negativt med nul til 0,5% (var tidligere positivt sat til mellem 0,5%-1,0%).

 
Jeg er stolt og ydmyg over den interesse nye investorer har vist for den virksomhed vi startede for mere end 18 år siden. I løbet af de møder vi har afholdt i forbindelse med vores IPO, er vi blevet genbekræftet i vores egen tiltro til at vores forretningsmodel er helt unik, og vil vi fortsætte vores dedikation til at eksekvere på vores kort- og langsigtede mål. Vores høje aktivitetsniveau fra 2017 og Q1 2018 er blevet fastholdt ind i Q2 2018 og oplever en stor efterspørgsel efter vores løsninger på tværs af alle segmenter og lande.

Vores mål om at fastholde væksten betyder, at vi fortsat vil ansætte talentfulde medarbejdere i alle de lande vi opererer i, og vores positive omdømme blandt studerende koblet med et generelt omdømme som et ledende IT konsulent-selskab med enestående karrieremuligheder, understøtter vores store behov for nye rekrutteringer”.

André Rogaczewski, CEO og Co-founder

  

For yderligere information, venligst kontakt:

André Rogaczewski, CEO, +45 70 13 14 40
Thomas Johansen, CFO, +45 51 19 32 24

p>Interim report H1 2018

Investor relations

Om Netcompany

Netcompany blev grundlagt i 2000 og har hovedkvarter i København. I dag er vi en international virksomhed med mere end 7400 medarbejdere som arbejder fra 17 forskellige lande. Vi hjælper en bred vifte af kunder med deres digitale transformationsrejser i både den offentlige og private sektor i hele Europa.

Pressehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453